Przejdź do głównej zawartości
Wersja: 14.0

Sprawdzanie poprawności

Funkcja sprawdzania poprawności w ADONIS pozwala na sprawdzenie, czy modele oraz obiekty są zgodne z regułami modelowania. Jeśli reguły modelowania nie zostały zachowane, ADONIS NP wyświetli odpowiednie powiadomienia.

Przykłady wskazówek modelowania
 • Każdy Diagram procesów biznesowych powinien mieć co najmniej jedno Zdarzenie Początkowe i Zdarzenie Końcowe.
 • Zadania powinny być nazywane z wykorzystaniem rzeczowników odczasownikowych np. "Zapłacenie rachunku", "Wysłanie dokumentów".

Istnieje szereg kategorii reguł modelowania, które z kolei składają się z jednej lub więcej kontroli.

Wskazówka

Przypisanie danej kategorii kontroli zależy od konfiguracji instalacji systemu ADONIS. Ustawienia kontroli mogą być konfigurowane w Narzędziach Administracyjnych systemu ADONIS.

Uruchamianie sprawdzania

Można uruchomić wszystkie kontrole jednocześnie, lub też uruchomić je wg. kategorii. Widżet "Sprawdzanie poprawności" pojawia się w prawej części interfejsu programu. Następnie ma miejsce sprawdzanie poprawności, po czym pojawiają się wyniki.

Sprawdzanie poprawności modelu

Aby sprawdzić model należy:

 1. Otwórz model w edytorze graficznym.

 2. Kliknąć przycisk Sprawdzanie poprawności na pasku menu modelu, a następnie wybierz Wszystko lub Wg. kategorii....

 3. Jeśli wybrana została opcja Wg. kategorii... pojawi się okno dialogowe, w którym należy wybrać jedną lub więcej kategorii i potwierdzić wybór przez OK.

poprawności obiektu

Aby sprawdzić obiekt należy:

 1. Otwórz Notatnik obiektu.

 2. Kliknij przycisk Więcej na pasku menu Notatnika, kliknij Sprawdzanie poprawności , a następnie wybierz Wszystko lub Wg kategorii....

 3. Jeśli wybrana została opcja Wg. kategorii... pojawi się okno dialogowe, w którym należy wybrać jedną lub więcej kategorii i potwierdzić wybór przez OK.

Nawigowanie po wynikach

System ADONIS pokazuje wyniki sprawdzania poprawności na oddzielnej stronie dla każdego modelu lub obiektu.

W ramach strony rezultaty są pogrupowane w kategorie (np. BPM Najlepsze praktyki) na następnie wg. powiadomień (np. Błędy lub Ostrzeżenia).

Aby nawigować po wynikach należy:

 Nawigowanie po wynikach

 • Kliknąć na ikony lub aby zwinąć lub rozwinąć wybrane kategorie (1) lub powiadomienia (2).

Filtrowanie wyników

Aby przefiltrować rezultaty sprawdzania, należy:

 • Kliknąć przyciski , , lub .

Dzięki czemu możesz pokazywać lub ukrywać Błędy, Ostrzeżenia, Uwagi oraz Zadania.

Zmiana kategorii

Aby zmienić wyświetlane kategorie:

 1. Kliknij przycisk Wszystkie wybrane.

 2. Z listy kategorii wybierz Wszystkie lub ogranicz wybór do określonej kategorii.

 3. Kliknij OK, aby odświeżyć widżet Sprawdzanie poprawności.

Wyświetlanie całości tekstu powiadomienia

Podczas sprawdzania poprawności modeli lub obiektów notyfikacje są często wyświetlane w formie skróconej, aby lepiej wykorzystać dostępną przestrzeń.

Aby pokazać pełny tekst powiadomienia:

 • Kliknij Więcej.

Aby tylko wyświetlić podgląd powiadomienia:

 • Umieść kursor myszy na ikonie żarówki .

Wyświetlenie modelu/obiektu

Aby zobaczyć model lub obiekt, do którego odnosi się powiadomienie należy:

 • Kliknąć na tytuł powiadomienia.

Model zostanie otwarty (jeśli jeszcze nie był). Jeśli wybrano obiekt, zostanie on podświetlony.

Zaznaczanie Zadań jako wykonane

Zadania są sprawdzeniami, które wymagają weryfikacji przez użytkownika. Jeśli wyniki są pozytywne należy oznaczyć Zadanie jako wykonane. Aby to zrobić:

 • Zaznaczyć kratkę przy nazwie Zadania.

Jest to zapisywane i widoczne dla innych użytkowników w widżecie Sprawdzanie poprawności.

Automatyczne naprawianie błędów

ADONIS pozwala na automatyczne naprawianie niektórych błędów. Aby to zrobić:

 • Kliknij Napraw Automatycznie widoczne w powiadomieniu.

Uzupełnienie atrybutów obowiązkowych

ADONIS wyświetla ostrzeżenia, dopóki wszystkie atrybuty obowiązkowe modelu lub obiektu zostaną uzupełnione. Atrybuty te są podane w powiadomieniu. Aby je uzupełnić należy:

 • Kliknąć na nazwę danego atrybutu.

Spowoduje to otwarcie notatnika, w którym odpowiedni atrybut zostanie wybrany. DO NOT TRANSLATE

Rozwijanie i ukrywanie widżetu Sprawdzanie poprawności

Możesz ukryć widżet ,,Sprawdzanie poprawności'', aby zwiększyć obszar roboczy. Widżet Sprawdzanie poprawności możesz rozwinąć w dowolnym momencie:

 • Aby ukryć widżet, kliknij ikonę w lewym górnym rogu widżetu.

 • Aby pokazać widżet ponownie, kliknij ikonę .