Przejdź do głównej zawartości
Wersja: 14.0

Metody i metamodel w systemie ADONIS

Ten rozdział zawiera metamodel oraz krótki przegląd standardowej metody stosowanej w systemie ADONIS.

BPMN dopasowany do biznesu

System ADONIS zapewnia najlepszą metodę modelowania procesów biznesowych (BPM) stosowaną w praktyce. Metoda ta, to BPMN dopasowany do biznesu.

BPMN (Business Process Model and Notation) jest międzynarodowym, wystandaryzowanym językiem modelowania służącym do przedstawiania procesów biznesowych. Graficzne przepływy procesu są modelowane łatwo, intuicyjnie i szybko z użyciem jednolitej notacji. Jednocześnie istnieje możliwość tworzenia złożonych modeli i struktur.

W systemie ADONIS standardowa notacja BPMN 2.0 została wzbogacona o nasze doświadczenia zdobyte podczas współpracy z klientami. Nasze rozszerzenia, dopasowane do biznesu sprawiają, że praca w notacji BPMN 2.0 jest jeszcze bardziej przyjazna dla użytkownika i pozwala na scenariusze wykraczające poza samo modelowanie procesów, w tym także na rozbudowane analizy.

Poniższe zdjęcie przedstawia główne elementy typowego scenariusza BPM (pełny metamodel jest bardziej rozbudowany):

 BPMN dopasowany do biznesu

Inne Metody Modelowania

Poza BPMN dopasowanym do biznesu ADONIS wspiera wiele innych metod modelowania. Metamodel systemu ADONIS może zostać dostosowany, aby sprostać każdemu szczegółowemu wymaganiu, poprzez mechanizm kastomizacji Biblioteki aplikacji.

Czemu służy modelowanie procesów biznesowych?

Procesy odgrywają istotną rolę w każdej organizacji. Niezależnie od tego, czy służą jako wytyczne do wykonywania codziennych czynności, czy są podstawą w zarządzaniu jakością i doskonałością operacyjną, czy też dostarczają dokumentację na potrzeby audytu i celów zgodności, procesy dają gwarancję, że wszystko jest zawsze pod pełną kontrolą.

ADONIS pozwala na stworzenie cyfrowego bliźniaka Twojej organizacji. Modele i zasoby zawarte w repozytorium nadają kontekst Twoim procesom, systemom IT, komórkom organizacyjnym, rolom, ryzykom i nie tylko. Łącząc to wszystko z danymi z systemów operacyjnych, możesz stworzyć kompletny i klarowny obraz swojego biznesu, dzięki czemu będziesz dokonywał jeszcze lepszych decyzji biznesowych.