Przejdź do głównej zawartości
Wersja: 14.0

Udostępnianie lub umieszczanie modeli

Ten rozdział przedstawia najważniejsze funkcje udostępniania modeli użytkownikom będącym poza ADONIS oraz umieszczania modeli w innych aplikacjach.

Generowanie adresu URL

Możesz wygenerować adres URL na podstawie modeli, obiektów lub analiz. To sposób na łatwe udostępnienie analizy poprzez e-mail lub dodanie modelu do zakładek przeglądarki.

Aby wygenerować adres URL:

 1. Otwórz model, analizę lub notatnik obiektu.

 2. Kliknij przycisk Udostępnij. Następnie kliknij Udostępnij link, jeśli aktualnie pracujesz na modelu.

 3. Następnie możliwe są opcje:

  • Wklej adres URL tam, gdzie jest to potrzebne. W zależności od przeglądarki, adres URL zostanie skopiowany bezpośrednio do schowka, w przeciwnym wypadku należy go skopiować ręcznie.

  • Udostępnij adres URL za pomocą poczty elektronicznej. Kliknij na przycisk Udostępnij, aby otworzyć domyślny program pocztowy i stworzyć wiadomość o predefiniowanym temacie i treści.

Wskazówka

Jeśli użytkownik korzysta z Portalu organizacji anonimowo (=bez podawania danych dostępowych) i wygeneruje adres URL, każdy może zapoznać się z treścią. W przeciwnym wypadku skorzystanie z adresu URL wymaga zalogowania się do systemu ADONIS NP.

Wygenerowany adres URL zawiera bieżący język jako parametr. Przy użyciu adresu URL, zawartość otworzy się w tym samym języku, w którym był on wygenerowany.

Przykład

Adres URL do modelu został wygenerowany podczas pracy w języku angielskim. Wygenerowany adres URL automatycznie wskazuje na model w języku angielskim.

Jeśli wykorzystywany jest mechanizm wersjonowania, generowane adresy URL są automatycznie aktualizowane tak, aby prowadzić do najnowszej zaakceptowanej wersji modelu lub obiektu.

Przykład

Został wygenerowany adres URL do Mapy procesów (numer wersji "1.00"). Zaakceptowana zostaje nowa wersja tej Mapy procesów. Wygenerowany adres URL automatycznie pokaże Ci nowy model (numer wersji "2.00") zamiast wersji archiwalnej "1.0".

Szczególny przypadek: Generowanie adresu URL dla konkretnego modułu

Jeżeli otworzysz link URL wygenerowany dla konkretnego modułu, pominiesz stronę startową ADONIS i przejdziesz bezpośrednio do wybranego modułu. W celu wygenerowania takiego adresu URL:

 • "Projektuj i dokumentuj"

  Dodaj "?scenarioID=anp_scenario_1_design_and_document" do adresu URL, pod którym jest dostępny system ADONIS.

 • "Czytaj i eksploruj"

  Dodaj "?scenarioID=anp_scenario_3_control_and_release" do adresu URL, pod którym jest dostępny system ADONIS.

 • "Kontroluj i akceptuj"

  Dodaj "?scenarioID=anp_scenario_2_read_and_explore" do adresu URL, pod którym jest dostępny system ADONIS.

Przykład

System ADONIS jest dostępny pod adresem http://server:8000/ADONIS14_0. Jeśli chcesz utworzyć adres URL, aby uzyskać bezpośredni dostęp do modułu "Projektuj i dokumentuj".

Adres URL powinien wyglądać tak:

http://server:8000/ADONIS14_0?scenarioID=anp_scenario_1_design_and_document

Szczególny przypadek: Włącz tryb dostępności dla Portalu Organizacji

Tryb ułatwień pozwala użytkownikom z niepełnosprawnościami na bardziej efektywne użytkowanie Portalu użytkownika. Kiedy tryb ten jest włączony, widok tekstowy ustawiony jest jako domyślny edytor modeli. Wszystkie typy modeli bez konfiguracji widoku tekstowego otwarte będą w edytorze tabelarycznym.

Aby utworzyć adres URL, który otwiera Portal Organizacji w trybie dostępności:

 • Dodaj "&accessibility=true" do adresu URL użytkownika, gdzie dostępny jest Portal Organizacji.
Przykład

Adres URL użytkownika http://server:8000/ADONIS14_0?reader=Reader może być użyty, aby pominąć logowanie i przejść bezpośrednio do portalu organizacji. Chcesz zmodyfikować ten adres URL, tak żeby włączony był tryb dostępności

Adres URL powinien wyglądać tak:

http://server:8000/ADONIS14_0?reader=Reader&accessibility=true

Wstaw ADONIS wewnątrz struktury iFrame

Element iFrame w HTML-u umożliwia umieszczanie systemu ADONIS na stronie internetowej, np. na blogu Twojej firmy. Umieszczanie ADONIS NP w innej aplikacji internetowej również jest możliwe.

Umieszczanie ADONIS na stronie internetowej

 • Wstaw adres URL, który zawiera ADONIS do podanego kodu HTML:

  <iframe src="adres URL" width="800" height="800"/>

 • Umieść kod na stronie internetowej, na której ma się znaleźć ADONIS NP. Dostosuj szerokość (width) i wysokość (height) do swojej strony internetowej.

Umieszczanie modelu na stronie internetowej

 • Wygeneruj adres URL, który ma zawierać model.

 • Wstaw adres URL, który zawiera model do podanego kodu:

  <iframe src="adres URL" width="800" height="800"/>

 • Umieść kod na stronie internetowej. Dostosuj szerokość (width) i wysokość (height) do swojej strony internetowej.

Dodatkowe opcje

Umieszczając ADONIS na stronie internetowej, możesz dostosować wygląd i zachowanie iFrame, dodając różne parametry adresu URL:

 • Wybór języka

  Aby ustawić język, w którym wyświetlany jest system ADONIS, dodaj "&lang=<language code>" do adresu URL. Zależnie od konfiguracji produktu, dostępne kody języka to np. “en” dla angielskiego albo “pl” dla polskiego. Domyślnie parametr ten zawarty jest w adresie URL modelu.

Przekazywanie wielu parametrów

Tylko pierwszy parametr jest oddzielony od adresu URL znakiem zapytania (?). Aby przekazać wiele parametrów do tego samego adresu URL, przekaż wszystkie parametry, poza pierwszym, używając znaku &.

Włączanie opcji umieszczania programu ADONIS jako iFrame

W programie ADONIS, wyświetlanie klienta web jako iFrame nie jest domyślnie włączone z powodów bezpieczeństwa. W tym przypadku iFrame pozostanie puste. Aby włączyć umieszczanie programu ADONIS jako iFrame:

 1. Otwórz folder <instalacja Tomcat>/webapps“ i otwórz plik ADONIS14_0.war przy pomocy programu archiwizującego pliki. Edytuj plik adoxx_web.properties znajdujący się wewnątrz.

 2. Ustaw parametr security.src.frame-ancestors na podstawie stron, które chcemy osadzić w systemie ADONIS jako iFrame. Parametr 'self' umożliwia osadzenie systemu ADONIS ze stron o tym samym pochodzeniu co serwer WWW. Ponadto można podać jeden lub więcej adresów URL witryn. Rozdzielić parametry spacją. Następnie zapisz zmiany.

Przykład

Jeśli chcesz pozwolić na umieszczenie systemu ADONIS jako iFrame z tego samego źródła, np. https://example.com, możesz użyć:

security.src.frame-ancestors = 'self' https://example.com

Serwer Apache Tomcat musi zostać zrestartowany, aby zmiany konfiguracyjne przyniosły efekt.

Dostęp do ADONIS poprzez interfejs REST

ADONIS wspiera interfejs REST. Może on zostać użyty do dostępu do danych ADONIS z innej aplikacji.

Również dzięki interfejsowi REST zawartym w ADONIS można wyświetlić grafikę modelu albo inny model zawarty w innej aplikacji.

Wskazówka

Instrukcje dotyczące aktywacji dostępu do REST API znajdują się w rozdziale REST API w Podręczniku administrowania systemem ADONIS.

Aby uzyskać informacje o tym, jak korzystać z REST API, zapoznaj się ADOxx Developer Portal.

Jeżeli masz pytania skontaktuj się z opiekunem klienta z BOC.