Przejdź do głównej zawartości
Wersja: 14.0

Projektuj i Dokumentuj

Moduł "Projektuj i Dokumentuj" jest punktem wyjścia do tworzenia graficznych modeli procesów.

 Projektuj i Dokumentuj

Co zobaczysz na stronie startowej scenariusza "Projektuj i dokumentuj"?

Strona startowa zawiera następujące elementy:

 • Baner

  Świetne miejsce na umieszczenie grafiki przedstawiającej Twoją organizację. To pole można skonfigurować w Administration Toolkit.

 • Ostatnio otwarte

  Twoje ostatnio otwierane modele. Posortowane według daty, z ostatnio otwieranym modelem znajdującym się na samej górze. Aby zobaczyć pozostałe modele, kliknij Pokaż więcej....

 • Ulubione

  Twoje modele i obiekty zapisane jako ulubione, posortowane alfabetycznie. Aby zobaczyć pozostałe zasoby, kliknij Pokaż więcej....

Dodatkowe opcje

Pasek narzędzi na górze ekranu daje dostęp do niektórych, z najczęściej używanych, funkcji w systemie ADONIS:

 • Twórz

  Twórz modele i obiekty.

 • Szukaj

  Otwórz eksplorator i skorzystaj z opcji szukaj w systemie ADONIS. Wiele różnych opcji wyszukiwania i filtrowania pozwoli Ci szybko odnaleźć zasoby, których szukasz.

 • Analizuj

  Strona podzielona jest na trzy sekcje: Analizy, Raporty i Kokpity. Użyj szybkich linków na górze strony, aby przejść do tych sekcji. Sekcja Analizy służy jako punkt wyjścia do przeprowadzania analiz na wybranym przez Ciebie zestawie danych. Sekcja Raporty pokazuje Tablicę raportów, w której można tworzyć raporty PDF i RTF lub widoki graficzne. Sekcja Kokpity zapewnia dostęp do kokpitu Moje oraz Nowości.

Moje

Ten kokpit jest podzielony na następujące widżety "Procesy", "Statystyki dla moich procesów" oraz "Moje elementy".

Procesy

Ten widżet pozwala na szczegółowy przegląd Twoich procesów. Pokazuje wszystkie Diagramy Procesów Biznesowych oraz Mapy procesów, do których jesteś przypisany jako Właściciel procesu lub Analityk procesu (atrybut notatnika modelu w rozdziale "Organizacja").

Statystyki dla moich procesów

Ten wykres kołowy przedstawia stan Twoich procesów. Pokazuje wszystkie Diagramy Procesów Biznesowych oraz Mapy procesów, do których jesteś przypisany jako Właściciel procesu lub Analityk procesu (atrybut notatnika modelu w rozdziale "Organizacja").

Klikając na wybrany segment wykresu kołowego, możesz podświetlić odpowiednie Diagramy Procesów Biznesowych oraz Mapy procesów w widżecie Procesy.

Moje elementy

Ten widżet pozwala na szybki przegląd Twoich elementów. Tu jest lista wszystkich obiektów, które są do Ciebie przypisane jako Osoby odpowiedzialnej (atrybut notatnika obiektu, rozdział „Organizacja").

Nowości

W zakładce tej znajdziesz szczegóły najnowszych zmian w modelach lub obiektach w bazie danych i Twoich zadaniach.

Opcje zadań

W celu dostania się do opcji zadań:

 • Kliknąć nazwę widżetu (przycisk ), aby wywołać menu rozwijalne.

Menu rozwijalne oferuje następujące opcje dla zadań:

 • Utwórz nowe zadanie

 • Ustaw wybrane jako przeczytane

 • Ustaw wybrane jako nieprzeczytane

 • Ukryj/wyświetl wykonane zadania

 • Ustaw wybrane jako wykonane

 • Ustaw wybrane jako niewykonane

 • Usuń wybrane