Przejdź do głównej zawartości
Wersja: 14.0

Tworzenie modeli

Ta sekcja zawiera opis funkcji służących do utworzenia nowych modeli w ADONIS.

Tworzenie modelu

Aby stworzyć nowy model należy:

 1. Na pasku na górze ekranu, kliknij Twórz   .

 2. Wybierz typ modelu. Model zostanie utworzony oraz otwarty w nowej zakładce w edytorze graficznym.

Możesz teraz zacząć dodawać obiekty do obszaru modelowania.

Rekomendowane

Administrator systemu ADONIS może zdefiniować zestaw zalecanych typów modeli i obiektów, które zostaną wyświetlone w oknie Rekomendowane.

Wskazówka

Jeśli nie zostały skonfigurowane żadne rekomendowane   elementy, okno Rekomendowane nie zostanie pokazane.

Znajdź wszystko czego potrzebujesz

Aby szybko znaleźć element, który chcesz utworzyć, możesz skorzystać z następujących opcji:

 • Wyszukuj Modele lub Obiekty po typie

  W polu Wyszukaj wpisz tekst, który chcesz wyszukać. Wyświetlane są wszystkie typy modeli i obiektów, które zawierają w nazwie wyszukiwany wyraz. Aby wyczyścić filtr wyszukiwania, kliknij ikonę .

 • Filtruj po kategorii

  Kliknij przycisk , wybierz żądany temat, a następnie kliknij Zastosuj. Możesz wyświetlić wybór typów modeli i obiektów w zależności od tematu. Dodatkowo, można wyświetlić wszystkie modele lub wszystkie obiekty.

Tworzenie modeli bezpośrednio w katalogu modeli

Dodatkowo, możesz utworzyć model bezpośrednio z poziomu Eksploratora w katalogu modeli.

Obszar modelowania

Po otwarciu modelu w edytorze graficznym (zarówno nowego modelu lub wcześniej zapisanego w bazie danych), zostaje wyświetlony obszar modelowania. Znajdują się tam wszystkie modelowane obiekty wraz z konektorami.

Pasek modelowania

Gdy tylko model jest pokazywany w edytorze graficznym, w którym masz prawo do zapisu ADONIS włącza pasek modelowania. Zawiera on ikony wszystkich obiektów udostępnionych w trybie, w którym otwarty jest model. To właśnie wybór trybu wpływa na zakres wyświetlanych obiektów na pasku modelowania.

 Pasek modelowania - Przykład

Pasek modelowania dzieli się na dwie części: górna część zawiera ogólne ikony funkcyjne (np. Edycja, Utwórz konektor), a w części poniżej dostępne są typy obiektów.

Zapisanie modelu

ADONIS oferuje kilka opcji zapisywania modelu.

Zapisz

W celu zapisania zmian w modelu należy:

 1. Kliknij na przycisk Zapisz na pasku funkcji modelu.

 2. Wprowadź nazwę i wersję modelu oraz wybierz grupę docelową, jeśli zapisujesz model po raz pierwszy.

Zapisz jako

Aby stworzyć kopię modelu z nową nazwą (lub wersją):

 1. Kliknij na symbol rozwijania obok przycisku Zapisz.

 2. Wybierz Zapisz jako z rozwijanego menu.

 3. Zmień nazwę lub wersję modelu.

 4. Zdefiniuj grupę docelową, dla nowego modelu.

 5. Kliknij OK. Model zostanie utworzony oraz otwarty w nowej zakładce w edytorze graficznym.

Wskazówka

Dla jakich typów modeli możliwe jest przypisanie wersji? Zależy to od Biblioteki Aplikacji i konfiguracji produktu. W Bibliotece aplikacji ADONIS BPMS, funkcjonalność ta dostępna jest dla wszystkich typów modeli, z wyjątkiem:

 • Diagramów Procesów Biznesowych   i Map Procesów (kiedy aktywny jest mechanizm wersjonowania, ponieważ wtedy wersja jest ustawiana automatycznie)
Wskazówka

Jeśli model pozwala tylko na dostęp do odczytu przycisk Zapisz jest zastępowany przez przycisk Zapisz jako na pasku menu modelu.

Zamykanie modelu

Aby mieć większą przejrzystość pracy, sugerujemy zamykanie nieużywanych już modeli.

Zamykanie aktywnego modelu

W celu zamknięcia aktywnego modelu należy:

 • Kliknąć na ikonę w górnym prawym rogu otwartego modelu.

Zamykanie pojedynczych/wszystkich otwartych modeli, okien itp.

Aby zamknąć modele, okna itp., które ostatnio oglądałeś:

 • Kliknij przycisk Otwarte okna w prawym górnym rogu okna programu.

 • Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby zamknąć określony model, kliknij "x" na kafelku.

  • Aby zamknąć wszystkie modele, kliknij Zamknij wszystkie.