Przejdź do głównej zawartości
Wersja: 14.1

Współpraca

W tym rozdziale znajduje się przegląd najważniejszych funkcji współpracy w systemie ADONIS.

Otwieranie widżetu "Współpraca"

Widżet ,,współpraca'' znajduje się po prawej stronie okna programu. Możesz użyć go zarówno do czytania komentarzy innych współpracowników, jak i tworzenia własnych komentarzy w modelach lub obiektach.

Aby otworzyć Widżet ,,Współpraca'':

 1. Otwórz model w edytorze graficznym lub otwórz notatnik modelu lub obiektu.

 2. Kliknij w przycisk Więcej, a następnie wybierz Współpraca.

Widżet ,,Współpraca'' zawsze otwiera się w kontekście konkretnego modelu lub obiektu – czyli tego, który został wybrany do otwarcia widżetu. Jeśli chcesz wyświetlić komentarze w innym modelu lub obiekcie, musisz ponownie otworzyć Panel współpracy (z poziomu edytora graficznego lub Notatnika).

Tworzenie komentarza

W celu stworzenia komentarza dla modelu lub obiektu należy:

 1. Wpisać komentarz w pole tekstowe, w dolnej części widżetu ,,Współpraca''.

 2. Kliknąć przycisk Komentarz.

Dodatkowe opcje:

 • Formatowanie tekstu komentarza. Zaznacz tekst, który chcesz sformatować, a następnie kliknij Pogrubienie, Kursywa, Podkreślenie lub Przekreślenie (lub dowolną kombinację tych opcji).

 • Kliknąć ikonę Załącz plik, aby załączyć plik do swojego komentarza.

 • Kliknij ikonę Usuń plik, aby anulować wysyłanie wybranego pliku.

 • Kliknąć ikonę Stwórz link do modelu/obiektu, aby dodać link do modelu lub obiektu w komentarzu. Alternatywnie można wybrać model/obiekt w Eksploratorze i wstawić go do komentarza metodą przeciągnij i upuść.

Wskazówka

Kiedy stworzysz komentarz, możesz automatycznie dodać model lub obiekt do ulubionych.

Odpowiadanie na komentarze

W celu udzielenia odpowiedzi na komentarz należy:

 1. Wybrać dany komentarz w widżecie ,,Współpraca''.

 2. Wpisać odpowiedź bezpośrednio do okienka tekstowego na dole widżetu ,,Współpraca''.

 3. Kliknąć przycisk Komentarz.

Twoja odpowiedź zostanie dołączona jako podkomentarz.

Wskazówka

Łączna liczba komentarzy jest wyświetlana w lewym dolnym rogu komentarza. Przez kliknięcie na ikonę z numerem, nastąpi rozwinięcie lub zwinięcie podkomentarzy.

Przeszukiwanie komentarzy

Przeszukiwanie komentarzy jest możliwe z wykorzystaniem pola tekstowego dostępnego na pasku funkcji widżetu ,,Współpraca''.

Wyszukiwanie

W celu wyszukania określonego tekstu wśród aktualnie wybranych komentarzy, należy:

 • Wpisać ciąg znaków do pola tekstowego.

 • Wciśnij <Enter> lub kliknij ikonę .

Zostaną wyświetlone wszystkie komentarze, które zawierają wpisany ciąg znaków. Jeżeli dany ciąg znaków występuje również w podkomentarzu, wyświetlony zostanie również komentarz, do którego odnosi się podkomentarz.

Wyczyszczenie filtru wyszukania

W celu wyczyszczenia filtru wyszukiwania:

 • Kliknij ikonę .

Pokazywanie nowych komentarzy

Nowe komentarze są oznaczane przez szarą ikonę kropki () w Panelu współpracy.

Pokaż/Ukryj widżet ,,Współpraca''

Możesz ukryć widżet ,,Współpraca'', aby zwiększyć obszar roboczy. Widżet ,,Współpraca'' możesz rozwinąć w dowolnym momencie:

 • Aby ukryć widżet, kliknij ikonę w lewym górnym rogu widżetu.

 • Aby pokazać widżet ponownie, kliknij ikonę .