Przejdź do głównej zawartości
Wersja: 14.1

Sprawdzanie poprawności i zatwierdzanie

W tej części podręcznika znajdziesz omówienie następujących zagadnień:

  • Sprawdzanie poprawności

    Funkcja sprawdzania poprawności w ADONIS pozwala na sprawdzenie, czy modele oraz obiekty są zgodne z regułami modelowania.

  • Mechanizmy wersjonowania

    Ten rozdział zawiera przegląd wstępnie skonfigurowanych mechanizmów wersjonowania dostępnych w systemie ADONIS.