Przejdź do głównej zawartości
Wersja: 14.1

Współpraca i udostępnianie treści

W tej części podręcznika znajdziesz omówienie następujących zagadnień:

 • Współpraca

  W tym rozdziale znajduje się przegląd najważniejszych funkcji współpracy w systemie ADONIS.

 • Publikacja

  W tym rozdziale znajdziesz przegląd najważniejszych funkcji publikacji dostępnych w systemie ADONIS.

 • Tłumaczenie

  Ten rozdział zawiera przegląd funkcji wspierających tłumaczenie modeli lub obiektów w bazie danych.

 • Udostępnianie lub umieszczanie modeli

  Ten rozdział przedstawia najważniejsze funkcje udostępniania modeli użytkownikom będącym poza ADONIS oraz umieszczania modeli w innych aplikacjach.