Przejdź do głównej zawartości
Wersja: 14.1

Modelowanie

W tej części podręcznika znajdziesz omówienie następujących zagadnień:

 • Tworzenie modeli

  Ten rozdział zawiera opis funkcji służących do tworzenia nowych modeli w systemie ADONIS.

 • Modelowanie i łączenie obiektów

  Ten rozdział zawiera opis funkcji służących do dodawania i łączenia obiektów w edytorze graficznym w systemie ADONIS.

 • Edycja modeli

  Ten rozdział zawiera opis funkcji służących do edycji modeli w edytorze graficznym.

 • Praca z narzędziami Nawigacja i Widok

  Narzędzia do nawigacji i przeglądania umożliwiają poruszanie się po modelach, widokach itp. oraz kontrolowanie sposobu, w jaki widzisz swoje modele.

 • Praca z eksploratorem

  Ten rozdział zawiera przegląd najważniejszych funkcji do zarządzania modelami i obiektami w Eksploratorze ADONIS.

 • Ulubione

  Zakładka Ulubione jest świetnym sposobem na uzyskanie szybkiego dostępu do modeli i obiektów w ADONIS.