Przejdź do głównej zawartości
Wersja: 15.0

Scenariusze pracy w systemie ADONIS

System ADONIS jest zorganizowany w tzw. scenariusze pracy, które odpowiadają potrzebom różnych grup użytkowników:

  • Projektuj i dokumentuj

  • Czytaj i eksploruj

  • Kontroluj i akceptuj

Każdy użytkownik ma dostęp do jednego lub więcej scenariuszy i może przełączać się między nimi w razie potrzeby.

Wybór scenariusza

Gdy logujesz się do systemu ADONIS za pierwszym razem, scenariusz pracy zostanie wybrany automatycznie (według kolejności podanej wyżej).

W przypadku kolejnych logowań, system ADONIS zawsze zaloguje Cię do ostatnio używanego scenariusza.

W trakcie pracy możesz wybrać inny scenariusz pracy z listy w lewym górnym rogu okna systemu ADONIS.

 Wybór scenariusza

Wskazówka

Możesz również użyć tego menu, aby przejść do Portalu organizacji, jeśli jest dostępny.

Widżety

Poszczególne funkcje scenariuszy są pogrupowane w formie widżetów (= małe okna programu). Po kliknięciu ikony , system ADONIS wyświetla podpowiedź z informacjami o widżecie.

Więcej informacji

Więcej informacji można znaleźć w następujących tematach:

  • Projektuj i dokumentuj

    Celem scenariusza "Projektuj i dokumentuj" jest modelowanie procesów i budowanie wiedzy w zorganizowany sposób.

  • Kontroluj i akceptuj

    Scenariusz "Kontroluj i akceptuj" pozwala użytkownikom oceniać i akceptować procesy za pomocą jednego kliknięcia.

  • Czytaj i eksploruj

    Celem scenariusza "Czytaj i eksploruj" jest umożliwienie użytkownikom przeglądania procesów, zapoznawania się z instrukcjami stanowiskowymi i aktualnymi procedurami.

Wskazówka

Dostępne scenariusze pracy zależą od biblioteki aplikacji i zakupionych licencji.