Przejdź do głównej zawartości
Wersja: 15.0

Współpraca i udostępnianie treści

W tej części podręcznika znajdziesz omówienie następujących zagadnień:

 • Komentowanie

  Komentowanie w systemie ADONIS pozwala użytkownikom na zostawianie opinii i sugestii, które mogą pomóc w doskonaleniu modeli i obiektów.

 • Publikacja

  W tym rozdziale znajdziesz przegląd najważniejszych funkcji publikacji dostępnych w systemie ADONIS.

 • Tłumaczenie

  Ten rozdział zawiera przegląd funkcji wspierających tłumaczenie modeli lub obiektów w bazie danych.

 • Udostępnianie lub umieszczanie modeli

  Ten rozdział zawiera przegląd najważniejszych funkcji służących do udostępniania modeli innym użytkownikom lub osadzania modeli w innych aplikacjach.