Przejdź do głównej zawartości
Wersja: 14.0

Korzystanie z analiz

Funkcje analizy wykorzystania pozwalają pokazać powiązania pomiędzy modelami i obiektami, znaleźć uszkodzone powiązania oraz szybko odszukać, w których modelach używane są określone obiekty.

Wyświetlanie powiązań

Powiązania służą do pokazania zależności pomiędzy jednym modelem lub obiektem a innym modelem lub obiektem. Na przykład przy wykonywaniu Zadania w Diagramie procesów biznesowych, często istnieje potrzeba pokazania powiązania do Dokumentów z Modelu dokumentów.

Powiązania często tworzą skomplikowany układ drzew i sieci. Dlatego w systemie ADONIS istnieją funkcje umożliwiające wyświetlanie powiązań pomiędzy modelami i/lub obiektami, a także analizę czy powiązania te są prawidłowe, czy też zerwane. Powiązania tworzy się i zarządza nimi w notatniku obiektu/modelu.

Wskazówka

Powiązania są tworzone i zarządzane w notatniku modelu/obiektu. W celu uzyskania dodatkowych informacji, przejdź do sekcji Zarządzanie powiązaniami.

Wyświetlanie powiązań

W celu wyświetlenia powiązań danego modelu lub obiektu, należy:

 • Wybrać model lub obiekt (jest możliwość wyboru wielokrotnego).

 • Kliknąć wybrany element prawym przyciskiem myszy - Analiza wykorzystania i wybrać Powiązania.

Otworzy się okno dialogowe.

Struktura okna dialogowego powiązań

Na drzewie powiązań zostaną pokazane wszelkie powiązania, zarówno wychodzące jak i przychodzące:

 Okno dialogowe przedstawiające powiązania

Wyświetlane są następujące informacje:

 • Na najwyższym poziomie znajduje się model lub modele, które zostały zaznaczone do analizy powiązań (widoczne tylko przy analizie powiązań dla modelu).

 • Następny poziom zawiera wszystkie obiekty i typy modeli z referencjami. Liczby w nawiasach oznaczają, w ilu modelach i obiektach używane jest dane powiązanie.

 • Następny poziom zawiera typ powiązania.

 • Ostatni poziom zawiera nazwę powiązanego modelu lub obiektu. Dodatkowe kolumny przedstawiają źródłowy model i obiekt (dla powiązań przychodzących) lub docelowy model i obiekt (dla referencji wychodzących).

 • Dla każdej referencji można zobaczyć, czy jest ona prawidłowa, czy też zerwana (np. z powodu usunięcia docelowego obiektu lub modelu, co pokazywane jest za pomocą symbolu ).

Przykład

Powyższy widok pokazuje, że obiekt Arkusz kalkulacyjny typu Aplikacja jest powiązany w atrybucie Powiązane aplikacje/Elementy systemu IT modelu Uzgadnianie rezerwacji 1.00.

Filtry

W celu wyświetlenia tylko wybranych powiązań należy:

 • Kliknij w przycisk .

Można pokazać lub ukryć przychodzące, wychodzące, zerwane, poprawne oraz puste powiązania.

Podążanie za referencjami

Aby przejść do danego modelu lub obiektu widocznego w powiązaniu:

 • Kliknij powiązanie.

Model, do którego prowadzi referencja zostanie otwarty (jeśli nie został otwarty już wcześniej) i aktywowany w przestrzeni roboczej. W przypadku powiązań prowadzących do obiektu, zostanie otwarty notatnik obiektu.

Wyświetlanie obiektów wykorzystywanych w modelach

Aby szybko sprawdzić, w których modelach wykorzystywany jest dany obiekt:

 • Wybierz obiekt: np. w katalogu obiektów lub na obszarze modelowania.

 • Kliknij prawym przyciskiem myszy wybrany element i wybierz z menu kontekstowego Analiza wykorzystania, a następnie Wykorzystanie w modelach....

Wyświetlona zostanie lista wszystkich modeli, w których dany obiekt jest wykorzystywany.

Wskazówka

Opcja ta jest dostępna tylko dla obiektów repozytorium, ponieważ obiekty modelowania nie mogą być ponownie użyte w innych modelach.

Otwieranie modelu

Aby otworzyć model z listy:

 • Wybierz model.

 • Kliknij Otwórz.

Przegląd wykorzystania obiektów

Aby wyświetlić przegląd wykorzystania obiektów, należy:

 • Wybrać jeden lub więcej obiektów w katalogu obiektów.

 • Kliknąć wybrane elementy prawym przyciskiem myszy i wybrać z menu kontekstowego Analiza wykorzystania, a następnie Przegląd wykorzystania.

Przegląd zostanie otworzony w nowej tabeli. Obiekty są grupowane pod względem typu. Dla każdego obiektu widoczna jest informacja, czy dany obiekt jest powiązany lub wykorzystywany w jednym lub kilku modelach (ikona ) czy też w żadnym (ikona ).

Otwieranie notatnika obiektu

W celu otwarcia notatnika obiektu znajdującego się na liście:

 • Kliknij dany obiekt.