Przejdź do głównej zawartości
Wersja: 14.1

Korzystanie z analiz

Funkcje analizy wykorzystania pozwalają pokazać powiązania pomiędzy modelami i obiektami, znaleźć uszkodzone powiązania oraz szybko odszukać, w których modelach używane są określone obiekty.

Wyświetlanie powiązań

Powiązania służą do pokazania zależności pomiędzy jednym modelem lub obiektem a innym modelem lub obiektem. Na przykład, Zadanie w Diagramie procesów biznesowych może wymagać określonego Dokumentu z Modelu dokumentu.

Powiązania często tworzą skomplikowany układ drzew i sieci. Dlatego w systemie ADONIS istnieją funkcje umożliwiające wyświetlanie powiązań pomiędzy modelami i/lub obiektami, a także analizę, czy powiązania te są prawidłowe, czy też zerwane. Powiązania tworzy się i zarządza nimi w notatniku obiektu/modelu.

Wskazówka

Powiązania są tworzone i zarządzane w notatniku modelu/obiektu. W celu uzyskania dodatkowych informacji, przejdź do sekcji Zarządzanie powiązaniami.

Wyświetlanie powiązań

W celu wyświetlenia powiązań danego modelu lub obiektu, należy:

 • Wybrać model lub obiekt (jest możliwość wyboru wielokrotnego).

 • Kliknąć wybrany element prawym przyciskiem myszy, wybrać Pokaż wykorzystanie i kliknąć Powiązania (Analiza wykorzystania).

Otworzy się okno dialogowe.

Struktura okna dialogowego powiązań

Na drzewie powiązań zostaną pokazane wszelkie powiązania, zarówno wychodzące, jak i przychodzące:

 Okno dialogowe przedstawiające powiązania

Wyświetlane są następujące informacje:

 • Na najwyższym poziomie znajduje się model lub modele, które zostały zaznaczone do analizy powiązań (widoczne tylko przy analizie powiązań dla modelu).

 • Następny poziom zawiera wszystkie obiekty i typy modeli z referencjami. Liczby w nawiasach oznaczają, w ilu modelach i obiektach używane jest dane powiązanie.

 • Następny poziom zawiera typ powiązania.

 • Ostatni poziom zawiera nazwę powiązanego modelu lub obiektu. Dodatkowe kolumny przedstawiają źródłowy model i obiekt (dla powiązań przychodzących) lub docelowy model i obiekt (dla referencji wychodzących).

 • Dla każdej referencji można zobaczyć, czy jest ona prawidłowa, czy zerwana (np. z powodu usunięcia docelowego obiektu lub modelu, co pokazywane jest za pomocą symbolu ).

Przykład

Powyższy widok pokazuje, że obiekt Arkusz kalkulacyjny typu Aplikacja jest powiązany w atrybucie Powiązane aplikacje/Elementy systemu IT modelu Uzgadnianie rezerwacji 1.00.

Filtry

W celu wyświetlenia tylko wybranych powiązań:

 • Kliknij w przycisk .

Można pokazać lub ukryć przychodzące, wychodzące oraz zerwane powiązania.

Podążanie za referencjami

Aby przejść do danego modelu lub obiektu widocznego w powiązaniu:

 • Kliknij powiązanie.

Model, do którego prowadzi referencja zostanie otwarty (jeśli nie został otwarty już wcześniej) i aktywowany w przestrzeni roboczej. W przypadku powiązań prowadzących do obiektu, zostanie otwarty notatnik obiektu.

Pokazywanie pustych referencji

Aby pokazać puste referencje:

 • Kliknij przycisk Pokaż puste referencje. Ten przycisk to przełącznik. Kliknij przycisk ponownie, aby ukryć puste referencje.

Pokaż puste referencje, jeśli którykolwiek z filtrów przychodzących, wychodzących i uszkodzonych jest wyłączony. System ADONIS pokazuje teraz, jakie powiązane typy obiektów i modeli istnieją, ale nie są wyświetlane ze względu na wybrane ustawienia filtra.

Wyświetlanie obiektów wykorzystywanych w modelach

Aby szybko sprawdzić, w których modelach wykorzystywany jest dany obiekt:

 • Wybierz obiekt: np. w katalogu obiektów lub na obszarze modelowania.

 • Kliknij prawym przyciskiem myszy, wybierz Pokaż wykorzystanie, a następnie kliknij Wykorzystanie w modelach.

Wyświetlona zostanie lista wszystkich modeli, w których dany obiekt jest wykorzystywany.

Wskazówka

Opcja ta jest dostępna tylko dla obiektów repozytorium, ponieważ obiekty modelowania nie mogą być ponownie użyte w innych modelach.

Otwieranie modelu

Aby otworzyć model z listy:

 • Wybierz model.

 • Kliknij Otwórz.

Przegląd wykorzystania obiektów

Aby wyświetlić przegląd wykorzystania obiektów, należy:

 • Wybrać jeden lub więcej obiektów w katalogu obiektów.

 • Kliknąć prawym przyciskiem myszy i wybrać Pokaż wykorzystanie, a następnie kliknąć Wykorzystanie w modelach.

Przegląd zostanie otworzony w nowej tabeli. Obiekty są grupowane pod względem typu. Dla każdego obiektu widoczna jest informacja, czy dany obiekt jest powiązany lub wykorzystywany w jednym lub kilku modelach (ikona ) czy też w żadnym (ikona ).

Otwieranie notatnika obiektu

W celu otwarcia notatnika obiektu znajdującego się na liście:

 • Kliknij dany obiekt.