Przejdź do głównej zawartości
Wersja: 15.0

Synchronizacja z systemem ADOIT - Domyślne mapowanie

Ta sekcja opisuje standardowe mapowanie do synchronizacji obiektów między domyślnymi bibliotekami systemu ADONIS i systemu ADOIT. Mapowanie pozwala na przypisanie eksportowanych klas do klas w bibliotece docelowej.

Biblioteka ArchiMate i biblioteka ADONIS BPMS

Standardowe mapowanie dla biblioteki aplikacji ArchiMate oraz biblioteki aplikacji ADONIS BPMS obejmuje następujące elementy metamodelu:

 Przegląd - Mapowanie ArchiMate i ADONIS BPMS

Zmapowane elementy metamodelu są szczegółowo omówione poniżej.

Wskazówka

Strzałki (->) wskazują, że elementy nie są mapowane jeden do jednego, lecz do elementu o innej nazwie.

Użytkownicy sami w sobie nie są replikowani. W idealnym przypadku są synchronizowani z usługi katalogowej. Jeśli nie jest to możliwe, należy upewnić się, że ręcznie utworzeni Użytkownicy mają taką samą nazwę w obu narzędziach.

Z ADOIT do ADONIS

Komponenty Aplikacji i ich relacje do Użytkowników są przesyłane do systemu ADONIS.

Komponent Aplikacji -> Aplikacja

 • Następujące atrybuty Komponentów Aplikacji są przesyłane do systemu ADONIS:

  • Nazwa

  • Opis

  • Ważny od

  • Ważny do

  • Sprawdzenie historii zmian

  • Etap cyklu życia

  • Strategia Inwestycyjna

 • Następująca relacja Komponentów Aplikacji jest przesyłana do systemu ADONIS:

  • Odpowiedzialni aktorzy biznesowi -> Osoba odpowiedzialna

Z ADONISA do ADOIT

Procesy i Role wraz z ich relacjami są przesyłane do systemu ADOIT.

Proces -> Proces biznesowy

 • Następujące atrybuty Procesów są replikowane do systemu ADOIT:

  • Nazwa

  • Opis

  • Ważny od

  • Ważny do

  • Analiza potencjału i dojrzałości (średnia as-is) -> Aktualny poziom dojrzałości

  • Dojrzałość zarządzania procesowego -> Docelowy poziom dojrzałości [Tylko w BOC Management Office interfejsu integracji (MOI)]

  • Efektywność kosztowa

  • Czas cyklu

  • Jakość

  • Satysfakcja klienta

  • Wsparcie IT

  • Zgodność

  • Sprawdzenie historii zmian

  • Status

  • Zarządzanie ryzykiem

  • Dojrzałość zarządzania procesowego

 • Następujące relacje Procesów są przesyłane do ADOIT:

  • Powiązane aplikacje/elementy systemu IT -> Służy

  • Właściciel procesu -> Odpowiedzialni aktorzy biznesowi

  • Podporządkowane procesy -> Agregacja [tylko w Frameworku Integracji (EXT_CONNECT)]

Rola -> Aktor Biznesowy

 • Następujące atrybuty Ról są replikowane do systemu ADOIT:

  • Nazwa

  • Opis

  • Ważny od

  • Ważny do

  • Sprawdzenie historii zmian