Przejdź do głównej zawartości
Wersja: 14.0

Filtr Modeli i Obiektów

System ADONIS zawiera mechanizm filtrujący, który pozwala kontrolować, które modele i obiekty będą wyświetlane:

Resetowanie filtra statusu przy zmianie scenariusza

Ustawienia filtra statusów obowiązywać będą, dopóki nie zmienisz na inny scenariusz aplikacji. Zostają wtedy zachowane w tle i po powrocie do pierwotnego scenariusza aplikacji zostaną ponownie zastosowane.

Filtrowanie Modeli i Obiektów według statusu

W zależności od konfiguracji mechanizmów wersjonowania w systemie ADONIS, modele i obiekty mogą mieć różne statusy. Filtr statusu pozwala na filtrowanie modeli i obiektów w oparciu o te statusy. Modele i obiekty, które nie spełniają warunków filtrowania zostaną ukryte w Eksploratorze, kokpitach, wykresach itp.

Jeśli filtr statusu zostanie wyłączony, wszystkie modele i obiekty staną się widoczne.

Przykład

Możesz zastosować filtr w systemie ADONIS pokazujący wyłącznie modele podlegające wersjonowaniu, których status to "Zaakceptowany" (ikona ). Wszystkie inne modele zostaną ukryte i będzie je można zobaczyć dopiero po usunięciu lub modyfikacji filtra.

Typy modeli i obiektów podlegających filtrowaniu

Filtr statusu uwzględnia tylko typy modeli i obiektów, których status zależy od mechanizmu wersjonowania:

 • Mechanizm wersjonowania modeli

  Filtrowaniu podlegają Diagramy procesów biznesowych, Mapy procesów oraz obiekty Proces.

 • Wersjonowanie dokumentów

  Filtrowaniu podlegają obiekty Dokument.

Specjalny przypadek: ukrywanie statusu "szkic"

W wypadku ukrycia statusu "szkic" (ikona ), tworzenie nowych instancji aktualnie ukrytych typów modeli i obiektów nie jest możliwe. Nie wpływa to na inne typy modeli i obiektów.

Wskazówka

Atrybuty, w oparciu o które działa filtr statusu, zależą od wykorzystywanej biblioteki aplikacji oraz konfiguracji produktu. W Bibliotece aplikacji BPMS systemu ADONIS, odpowiada za to atrybut Status ,który znajduje się w rozdziale Notatnika "Cykl życia".

Włączanie filtra statusu

Aby włączyć filtr statusu:

 Filtr statusu

 1. Kliknij na ikonę Filtr, a następnie Filtr statusu (1).

 2. Wybierz które typy statusów mają być widoczne w systemie ADONIS (2).

 3. Kliknij Zastosuj (3). Tylko modele i obiekty spełniające warunki filtra są widoczne.

Opcjonalnie możesz też:

Typy statusów

Każdy typ statusu podsumowuje konkretne statusy wersjonowania:

 • Szkic

  Wybierz, aby widzieć wersje szkicowe modeli i obiektów.

 • Recenzja

  Wybierz aby widzieć modele i obiekty, które aktualnie podlegają recenzji.

 • Zaakceptowane

  Wybierz, aby widzieć zaakceptowane modele i obiekty (statusy: zaakceptowany, aktualny, itp.).

 • Archiwalne

  Wybierz, aby widzieć archiwalne modele i obiekty.

Widok rozszerzony

Widok rozszerzony pozwala dokładniej ustalić, które statusy wersjonowania mają być widoczne (nie tylko typy statusów). Aby to zrobić:

 Filtr statusu – widok rozszerzony

 1. Wybierz w tabeli, które statusy mają być widoczne w systemie ADONIS NP (1).

 2. Kliknij Zastosuj (2).

Tylko modele i obiekty, których status wersjonowania spełnia wybrane warunki będą widoczne.