Przejdź do głównej zawartości
Wersja: 14.0

Praca z narzędziami Nawigacja i Widok

Narzędzia do nawigacji i przeglądania umożliwiają poruszanie się po modelach, widokach itp. oraz kontrolowanie sposobu, w jaki widzisz swoje modele.

Nawigacja pomiędzy otwartymi modelami, analizami, itd.

Aby nawigować pomiędzy otwartymi modelami, analizami, itd.:

 • Kliknij < oraz > w prawym górnym rogu okna programu. Poprzedni lub następny model zostanie pokazany na pierwszym planie. Modele są układane według kolejności, w której były otwierane.

 • Kliknij przycisk Otwarte okna w prawym górnym rogu okna programu. Wszystkie modele, które ostatnio przeglądałeś są pokazywane jako kafelki. Po kliknięciu kafelka, model zostanie wyświetlony na pierwszym planie.

Przełączanie między komponentami w prawym panelu bocznym

Prawy panel boczny w systemie ADONIS zapewnia dostęp do różnych komponentów, np. funkcji współpracy lub sprawdzania poprawności. Aby otworzyć lub przełączać się między komponentami w prawym panelu bocznym:

 Przełączanie między komponentami w prawym panelu bocznym

 • Gdy prawy panel jest pusty, wyświetlana jest lista dostępnych komponentów. Wybierz komponent z listy, który chcesz otworzyć.

 • Kiedy panel po prawej stronie pokazuje wybrany komponent, możesz przełączyć się na inny komponent. Kliknij na ikonę w lewym górnym rogu panelu, a następnie wybierz komponent, na który chcesz się przełączyć.

Przełączanie Edytora

W celu otworzenia aktywnego modelu w innym edytorze:

 Przełączanie Edytora

 • Kliknij na przycisk Model, Tabela lub Tekst na pasku menu modelu.

Edytor graficzny pozwala tworzyć, modyfikować oraz aktualizować modele. Edytor tekstowy jest przydatnym i szybkim trybem do zrozumienia przepływu zadań i decyzji w procesie. Edytor tekstowy jest specjalnie zaprojektowany po to, aby móc szybko zrozumieć przepływ zadań i decyzji w procesie.

Widok etykiety obiektu

Etykiety są małymi oknami, które zawierają informacje o atrybutach obiektu, takich jak Nazwa i Opis. Są one wyświetlane, gdy masz uprawnienia tylko do odczytu modelu.

Aby wyświetlić etykietę obiektu:

 • W edytorze graficznym umieść wskaźnik myszy na obiekcie.
Wskazówka

Atrybuty, które mają być wyświetlane w etykietach obiektów, można konfigurować w Zestawie narzędzi administracyjnych.

Koloruj obiekty i twórz Mapy ciepła

Możesz pokolorować obiekty w edytorze graficznym w zależności od wartości atrybutu, aby podkreślić niektóre aspekty danych. To świetny sposób na pokazywanie zawartości danych dzięki mapom ciepła.

Aby rozpocząć kolorowanie:

 • Kliknij przycisk Więcej znajdujący się na pasku funkcji modelu i kliknij Koloruj.

Opcje kolorowania pojawią się po prawej stronie okna programu. Możesz użyć tych opcji, aby określić, jak obiekty powinny wyglądać w modelu:

 • Kolorowanie

  Kliknij przycisk Włącz kolorowanie, aby włączyć funkcję kolorowania obiektów. Wszystkie pozostałe funkcje w tym panelu pozostają nieaktywne, dopóki nie włączymy kolorowania.

 • Wybierz element

  Wybierz obiekt, który chcesz pokolorować.

 • Wybierz atrybut

  Wybierz atrybut, którego wartość określa kolor obiektów. Jeśli atrybut jest spisem, natychmiast zobaczysz przypisanie koloru do wartości atrybutu. Jeśli atrybut określa liczbę lub datę, musisz najpierw wpisać wartości do kolorowania (zobacz poniżej).

 • Odwracanie schematu kolorów

  Aby odwrócić schemat kolorów, kliknij przycisk Odwróć kolory.

 • Zmiana kolorów

  Aby zmienić kolor atrybutu, kliknij na wybrany kolor.

Wpisywanie wartości do kolorowania

Początkowe przypisanie koloru do wartości atrybutu będzie się różnić w zależności od typu danych wybranego atrybutu.

 • Spis

  Jeśli wybrany atrybut jest w formie spisu (z predefiniowanym zestawem wartości do wyboru), nie musisz nic robić. Każdej wartości automatycznie przypisywany jest kolor przez system ADONIS.

 • Liczba

  W przypadku atrybutów, które przechowują liczby całkowite lub zmiennoprzecinkowe, możesz zdefiniować do 5 różnych zakresów wartości i przypisać je do wybranego koloru. Zdefiniuj zakres wartości dla pól Od i Do. Dla każdego zakresu wartości zostanie wybrany kolor. Możesz dodawać lub usuwać zakresy wartości, klikając ikony „+” i „x”.

 • Data

  W przypadku atrybutów przechowujących datę możesz zdefiniować do 5 różnych okresów i przypisać je do koloru. Zdefiniuj zakres dat dla pól Z i Do. Możesz wprowadzić datę rozpoczęcia i datę zakończenia ręcznie lub wybrać je w kalendarzu. Kolor zostanie wstępnie wybrany dla każdego okresu. Możesz dodawać lub usuwać okresy, klikając ikony „+” i „x”.

Wskazówka

Po zakończeniu kolorowania, zapisz model, aby inni użytkownicy mogli zobaczyć Mapę ciepła.

Po otwarciu modelu i włączeniu kolorowania, opcje kolorowania pojawią się automatycznie. Podczas zapisywania modelu w postaci pliku PDF lub eksportowania modelu jako pliku graficznego, legenda mapy ciepła jest eksportowana wraz z grafiką modelu. .

Wyświetlanie sformatowanych adnotacji w modelach

W systemie ADONIS, możesz użyć   Adnotacji   lub   Notki do umieszczania w modelu adnotacji dla czytelnika.

 Przykład: Adnotacja powiązania z zadaniem

Tekst adnotacji można dowolnie formatować. Oto jak to działa:

 1. W edytorze graficznym umieść   Adnotację   lub   Notkę   w miejscu docelowym.

 2. Powoli kliknij dwukrotnie nowo utworzony obiekt, aby otworzyć edytor tekstu.

 3. Otwórz adnotację, którą chcesz wyświetlić w modelu.

 4. Wybierz tekst, który chcesz sformatować, a następnie wybierz dowolną z opcji zmiany czcionki, rozmiaru czcionki, koloru tekstu, pogrubienia, kursywy itp.

   Formatowanie tekstu

 5. Kiedy skończysz, kliknij poza edytorem tekstu, aby go zamknąć.

 6. Zmień rozmiar   Adnotacji   lub   Notki   , jeśli chcesz wyświetlić cały tekst.

Używanie trybów

W przypadku rozbudowanych, kompleksowych metod modelowania, często zdarza się, że dany typ modelu jest używany do różnych celów i przez osoby z różną znajomością języka modelowania. W rezultacie, w zależności od celów modelowania, możemy być zainteresowani użyciem tylko wybranych obiektów z całej palety dostępnych obiektów modelowania

Aby zmniejszyć złożoność i jednocześnie zwiększyć użyteczność dla użytkowników, ADONIS NP oferuje predefiniowane tryby. W poszczególnych trybach, zbędne typy obiektów lub konektorów są wyszarzane lub całkowicie ukryte.

Kontrola widoczności typu obiektu lub konektora w modelu jest dostępna w następujących edytorach:

 • Edytor graficzny

 • Edytor tabelaryczny

 • Porównywanie modelu

Wskazówka

Dostępne tryby są uzależnione od konfiguracji Twojej Biblioteki Aplikacji.

Zmiana trybu

Aby zmienić aktywny tryb, masz następujące opcje:

Zmiana trybu w edytorze graficznym lub podczas porównania modeli

Aby zmienić aktywny tryb w edytorze graficznym, lub podczas porównania modeli:

 • Kliknij przycisk na pasku modelowania, a następnie wybierz tryb.
Wskazówka

Kiedy model jest zablokowany przed zapisem, pasek modelowania nie będzie wyświetlony. Wciąż możliwa jest jednak zmiana trybu. Kliknij Więcej przycisk na pasku funkcji edytora, wskaż Zmień tryb, a następnie wybierz tryb.

Zmiana trybu w edytorze tabelarycznym

Aby zmienić aktywny tryb w edytorze tabelarycznym:

 • Kliknij przycisk Filtr atrybutów na pasku funkcji edytora tabelarycznego, a następnie wybierz filtr atrybutów.

Dodatkowo, w przypadku zmiany trybu na edytor tabelaryczny można dopasować, które atrybuty są wyświetlane:

 • Wybierz filtr atrybutów.

 • W obszarze Wybór atrybutów, wybierz pożądane atrybuty. Wylistowane są tylko atrybuty odpowiadające aktywnemu filtrowi.

Używanie filtra atrybutów

Jeżeli filtr atrybutów jest aktywny, niepotrzebne typy atrybutów są ukryte. W zależności od ról użytkownika w ADONIS, można uzyskać dostęp do różnych filtrów atrybutów.

Przykład

Filtr atrybutów dla użytkowników posiadających rolę czytelnika mógłby np. zmniejszyć zasadniczo liczbę atrybutów widocznych w notatniku. Z drugiej strony, filtr atrybutów dla osób modelujących nie ukrywałby żadnych atrybutów lub zaledwie kilka.

Filtry atrybutów kontrolują widoczność atrybutów w następujących miejscach:

 • Edytor tabelaryczny

 • Notatnik

 • Raporty

 • Porównywanie modelu

Ustawienia filtra atrybutów obowiązywać będą, dopóki nie zmienisz na inny scenariusz aplikacji. Ustawienia filtra atrybutów pozostają aktywne do momentu przejścia do innego scenariusza aplikacji. Zostają wtedy zachowane w tle i po powrocie do pierwotnego scenariusza aplikacji zostaną ponownie zastosowane.

Wskazówka

Filtry atrybutów można konfigurować w Zestawie narzędzi administracyjnych.

Zmiana filtra atrybutów

W celu zmiany aktywnego filtra atrybutów możesz użyć poniższych opcji:

Zmiana filtra atrybutów w edytorze tabelarycznym lub w trakcie porównania modeli

Aby zmienić aktywny filtr atrybutów w edytorze tabelarycznym lub podczas porównania modeli:

 • Kliknij przycisk Filtr atrybutów znajdujący się na pasku funkcji w edytorze, a następnie wybierz filtr atrybutów.

Opcjonalnie, zmieniając filtr atrybutów w edytorze tabelarycznym, można również:

 • Szczegółowo dostosować, które atrybuty będą wyświetlane. W obszarze Wybór atrybutów, wybierz pożądane atrybuty. Wylistowane są tylko atrybuty odpowiadające aktywnemu filtrowi.

 • Wybrać tryb.

Zmiana filtra atrybutów w notatniku

Aby zmienić aktywny filtr atrybutów w notatniku:

 • Kliknij przycisk na szczycie listy rozdziałów notatnika, a następnie wybierz filtr atrybutów.

Zmiana filtra atrybutów podczas tworzenia raportu

Możesz zmienić aktywny filtr atrybutów w opcjach raportu.

Pokazywanie i ukrywanie pustych atrybutów

Aby pokazać lub ukryć wszystkie atrybuty nieposiadające wartości w Notatnikach dostępnych trybie do odczytu:

 • Kliknij przycisk w pasku menu Notatnika otwartego w trybie do odczytu, a następnie zaznacz lub odznacz opcję Ukryj puste atrybuty.

To, czy filtr jest domyślnie włączony, czy też wyłączony, zależy od ustawień Biblioteki Aplikacji oraz konfiguracji produktu. Można łączyć tę opcję filtrowania z innymi dostępnymi filtrami atrybutów, aby ustalić, które atrybuty mają być widoczne w Notatnikach otwartych do odczytu.

Które atrybuty są uznawane za puste?

Filtr uznaje za puste następujące atrybuty:

 • Atrybuty tekstowe bez treści

 • Atrybuty będące referencjami, które nie zawierają żadnej relacji

 • Atrybuty tabelaryczne bez wierszy

 • Atrybuty typu lista, w których wartość to "brak wpisu" (dla atrybutów, gdzie możliwa jest tylko jedna wartość) lub nieposiadające żadnej wartości (dla atrybutów, gdzie można wybrać jednocześnie wiele wartości z listy)

Zmiana aktualnie widocznego obszaru modelu

Sekcja ta zawiera przegląd funkcji służących do zmiany aktualnie widocznego obszaru oraz poziomu powiększenia modelu.

Przewijanie

W niektórych przypadkach model w normalnym widoku będzie większy niż ekran i przydatne będą funkcje przewijania modelu. Generalnie funkcje te w systemie ADONIS działają podobnie jak w innych programach graficznych. Aby dopasować obszar modelu przesuwając go w ADONIS NP, wykonaj następujące kroki:

 • Złap i przesuń belkę przewijania widoczną w dolnej oraz prawej części obszaru modelowania, aż ukaże się potrzebna część modelu.

 • Używając kółka myszy, przewiń ekran górę lub w dół.

 • Kliknij na ikonę dłoni w narzędziu powiększania. Następnie przesuwaj kursor myszy na obszarze modelowania.

 • Naciśnij i przytrzymaj klawisz spacji oraz lewy klawisz myszy. Następnie przesuwaj kursor myszy na obszarze modelowania.

Wyświetlanie zaznaczonego obszaru modelu

W celu wyświetlenia konkretnego fragmentu modelu:

 • Przytrzymując prawy przycisk myszy zaznacz obszar, który chcesz wyświetlić i puść przycisk myszy.

Ekran zostanie dostosowany i współczynnik powiększenia wyliczy się automatycznie.

Funkcje powiększania

Funkcja powiększenia (zoom) umożliwia regulację powiększenia aktywnego modelu na ekranie od wartości 1% do 200%. Ustawienie 100% pokazuje model w oryginalnym rozmiarze.

Wielkość wyświetlanego obrazu zależy od wielkości ustawionego powiększenia. Dla nowych modeli wartość powiększenia jest ustawiona domyślnie na 100%.

Wartość powiększenia można ustawić w Narzędziu powiększania:

 Ustawianie wartości powiększenia

 • Kliknij odpowiednią ikonę lub , aby zwiększyć lub zmniejszyć wartość powiększenia o 10% (z 43% do 50%, od 70% do 60%, ...).

 • Kliknij ikonę , aby wyświetlić model w swoim oryginalnym rozmiarze (powiększenie 100%).

 • Kliknij ikonę , aby dopasować model do rozmiaru okna.

Wskazówka

W celu szybkiego przełączenia z wartości 100% na „pokaż wszystko” przytrzymaj prawy klawisz myszy i kliknij lewy przycisk myszy.

Wskazówka

W celu zmiany powiększenia, przytrzymaj klawisz <Ctrl> i poruszaj kółkiem przewijania myszki w górę lub w dół.

Przesuwanie Narzędzia powiększania

Narzędzie powiększania występuje jako swobodne okno. Domyślnie okno narzędzia powiększania znajduje się w prawym dolnym rogu systemu ADONIS. Aby przesunąć okno Narzędzia powiększania należy:

 • Kliknąć w szare pole na górze Narzędzia powiększania i przenieść je w miejsce docelowe.

Używanie siatki

Siatka jest użytecznym narzędziem do wyrównywania położenia obiektów i konektorów. Ma ona jednolitą i ciągłą budowę obejmującą cały obszar modelowania. W celu ustawienia opcji siatki należy:

 • Kliknąć na przycisk Więcej na pasku funkcji otwartego modelu.

 • Wybrać z menu Siatka , a następnie wybrać jedną z dostępnych opcji.

Można tutaj:

 • Aktywować lub Deaktywować siatkę

 • Pokazać lub Ukryć siatkę

 • Zmienić ustawienia siatki

Pomniejszanie/powiększanie nagłówka modelu

Jeżeli typ modelu ma skonfigurowany nagłówek, to jest on pokazywany nad otwartym oknem modelu. Nagłówek modelu zawiera podstawowe informacje, takie jak nazwa i opis modelu.

Aby powiększyć nagłówek modelu:

 • Kliknij w przycisk .

Aby zmniejszyć nagłówek modelu:

 • Kliknij w przycisk .