Przejdź do głównej zawartości
Wersja: 14.0

Import/Export obiektów

Obiekty mogą być importowane z innych aplikacji do systemu ADONIS, a także eksportowane z systemu ADONIS do innych aplikacji.

Importowanie obiektów z Excela

ADONIS zapewnia konfigurowalny interfejs z programem Excel pozwalający na szybkie przejmowanie danych. Poprzez interfejs Excel możesz zaimportować lub zaktualizować obiekty i ich atrybuty w oparciu o arkusz Excel. Struktura arkusza kalkulacyjnego Excel jest opisana w pliku konfiguracyjnym XML.

Wskazówka

Plik konfiguracyjny XML należy zaimportować do zestawu Administration Toolkit przed wykonaniem importu do programu Excel. Jeśli używasz ADONIS BPMS Application Library, jedna lub więcej przykładowych konfiguracji będzie już udostępniona w pakiecie narzędzia administracyjnego Administration Toolkit. Do każdej przykładowej konfiguracji dołączony jest odpowiedni plik szablonu Excel. Szablon jest dostępny do pobrania w oknie dialogowym importu Excel w aplikacji ADONIS.

Aby zaimportować obiekty z arkusza Excel:

 1. Wybierz grupę obiektów, gdzie nowe obiekty miałyby zostać utworzone.

 2. Kliknij prawym klawiszem myszy na grupę obiektów i z menu kontekstowego Import/Export, a następnie Import obiektów z Excel.... Wyświetli się małe okno dialogowe.

 3. Wybierz odpowiednią konfigurację z listy rozwijalnej.

 4. Podaj ścieżkę i nazwę pliku importu w polu Plik Excel (ręcznie lub przez okno dialogowe Wybór pliku… ).

 5. Kliknij Dalej. Pojawi się kolejne okno dialogowe z podglądem importu. Przejrzyj widoczne wartości, aby upewnić się, że import będzie poprawny.

 6. Potwierdź klikając na Import. Dane są importowane i pojawi się okno z potwierdzeniem. Zapoznaj się ze szczegółami, aby upewnić się, że import się powiódł. Potem zamknij okno.

Dodatkowo, możesz:

 • Pobrać odpowiedni plik Excel, jako szablon. Aby to zrobić, kliknij przycisk Pobierz szablon. Możesz przygotować obiekty przy pomocy tego szablonu, a następnie je zaimportować.

Synchronizacja obiektów z systemem ADOIT

System ADONIS pozwala na synchronizację obiektów pomiędzy systemem ADONIS a ADOIT poprzez integrację z BOC Management Office Integration (MOI) interface.

W typowym scenariuszu poszczególne obiekty (takie jak Komponenty aplikacji w systemie ADOIT lub Procesy i Role w systemie ADONIS) są zarządzane w jednym z dwóch produktów. Dzięki synchronizacji obiekty te będą dostępne także w drugim produkcie.

Konfiguracja

Administratorzy systemu ADONIS mogą skonfigurować, jakie typy obiektów będą eksportowane i w których grupach docelowych zostaną umieszczone.

Synchronizacja

Synchronizacja może zostać uruchomiona ręcznie przez Connect Center. Administratorzy systemu ADONIS mogą skonfigurować synchronizację, aby wykonywała się automatycznie, według harmonogramu ustalonego w Zestawie Narzędzi Administracyjnych.

Wskazówka

Ta funkcjonalność jest dostępna jedynie w systemie ADONIS Enterprise Edition. Mechanizm wersjonowania jest dostępny jedynie w ADONIS Enterprise Edition.

Connect Center

Connect Center to kokpit w systemie ADONIS. Daje dostęp do logów wszystkich transferów obiektów między systemem ADONIS i systemem ADOIT. Możesz również uruchomić synchronizację ręcznie tutaj.

Otwórz Connect Center

Aby otworzyć Connect Center:

 • Na pasku narzędzi na górze ekranu, kliknij Setup  .

Manualna synchronizacja obiektów

Aby zsynchronizować obiekty pomiędzy systemem ADONIS i systemem ADOIT w Connect Center:

 1. W oknie po lewej stronie poniżej Konektorów > MOI, wybierz pożądaną konfigurację.

 2. Kliknij Rozpocznij transfer.

Elementy BPM zostaną wysłane do systemu ADOIT. Elementy EA zostaną zaimportowane do systemu ADONIS. Kiedy synchronizacja dobiegnie końca, pojawi się komunikat z potwierdzeniem.

Jak zaimportowane obiekty wyświetlą się w systemie ADONIS

Wewnątrz grupy docelowej, zdefiniowanej w Zestawie Narzędzi Administracyjnych, będą umieszczone w podgrupach, zależnie od typu.

Pobrane obiekty są tylko do odczytu. Obiekty te mogą być edytowane tylko w systemie ADOIT.

Jakie obiekty są synchronizowane?

Administratorzy systemu ADONIS/ADOIT mogą skonfigurować w Zestawie narzędzi administracyjnych jakie typy obiektów podlegają synchronizacji oraz w jakich grupach obiektów mają być one umieszczane. Na przykład:

 • Komponenty aplikacji mogą być wysyłane z systemu ADOIT do systemu ADONIS.

 • Procesy i Role Mogą być wysyłane z systemu ADONIS do systemy ADOIT.

Zapytania mogą być definiowane przez systemu ADONIS , dostosowując je w celu dalszego zawężenia obiektów do wyeksportowania. W przeciwnym wypadku, wszystkie zdefiniowane obiekty w konfiguracji zostaną zaimportowane.

Wskazówka

Domyślna konfiguracja („Ogólne”) zawiera zapytanie, które określa, że ​​tylko obiekty w stanie Zaakceptowane" (ikona ) są wysyłane.

Wyświetlanie rejestru transferu

Rejestr transferów (Ostatnie transfery) jest widoczny zaraz po otwarciu kokpitu Connect Center. Pokazuje wszystkie transfery obiektów między systemami ADONIS i ADOIT. Kiedy synchronizujesz obiekty, nowy rekord dodawany jest do rejestru.

Sprawdzanie rejestru transferu

Rejestr transferu zawiera następujące informacje w kolumnach:

 Rejestr transferu

 • Typ

  Pokazuje typ transferu.

  Wskazówka

  Wszystkie wpisy dotyczące synchronizacji obiektów z innymi produktami BOC Management Office są oznaczone skrótem „MOI” (Management Office Integration).

 • Configuration ID

  Pokazuje nazwę konfiguracji.

 • Transfer ID

  Pokazuje rodzaj wykonywanej akcji (wyślij lub odbierz).

 • Result

  Pokazuje, czy transfer się powiódł, czy nie.

 • Start time

  Pokazuje czas początku transferu (data i godzina w czasie lokalnym).

 • End time

  Pokazuje czas końca transferu (data i godzina w czasie lokalnym).

 • Duration

  Pokazuje czas trwania transferu w sekundach i milisekundach.

 • Trigger

  Pokazuje, czy transfer został uruchomiony ręcznie, czy został uruchomiony automatycznie zgodnie z harmonogramem. Wskazuje również użytkownika, który zainicjował akcję.

 • Szczegółowe informacje

  Kliknij, aby otworzyć okno dialogowe ze szczegółami transferu (liczba utworzonych, zmienionych i usuniętych obiektów itp.).