Przejdź do głównej zawartości
Wersja: 14.1

Szybki start

Tutorial opisuje podstawy modelowania procesów biznesowych w systemie ADONIS. Powinno to pomóc w efektywnym wykorzystaniu systemu ADONIS już od początku jego użytkowania.

Samouczek składa się z następujących części:

Wskazówka

Ten samouczek jest przeznaczony dla osób, które chcą się uczyć poprzez praktykę. Jeśli jednak chcesz tylko poznać funkcje programu dotyczące modelowania procesów biznesowych, pomiń ten samouczek i przejdź tutaj:

Tworzenie procesu biznesowego w 4 łatwych krokach

Ta część samouczka poprowadzi Cię przez proces tworzenia typowego procesu biznesowego w systemie ADONIS. Oto, czego się nauczysz:

Przykładowy scenariusz: ADO Hotel

ADO Hotel jest średniej wielkości hotelem butikowym, znanym ze świetnej obsługi oraz ekskluzywnego wyposażenia. Jesteś nowym analitykiem biznesowym w ADO Hotel: Twoim zadaniem jest wymodelowanie procesów biznesowych hotelu w ADONIS, tak aby dostarczyć transparentne informacje potrzebne do podejmowania decyzji przez kierownictwo. Pierwszym procesem do opracowania będzie „Rezerwacja pokoju przez e-mail”.

W poniższych ćwiczeniach dowiesz się, co zrobić w takich przypadkach.

Tworzenie procesu biznesowego

Diagram procesów biznesowych w systemie ADONIS pozwala modelować kolejność czynności, jakie są potrzebne w danym procesie biznesowym. Dlatego pierwszym krokiem do utworzenia procesu biznesowego w systemie ADONIS jest utworzenie Business Process Diagram.

Wskazówka

W celu uzyskania dalszych szczegółów dotyczących tworzenia modelu, proszę przejść do sekcji Tworzenie modelu.

Przykładowy scenariusz: Co należy w tym miejscu wykonać?

Utwórz model o następujących parametrach:

 • Typ modelu: Diagram procesów biznesowych

 • Nazwa: „Rezerwacja pokoju przez e-mail”.

  Zapisz ten model w standardowej grupie modeli („Modele”).

   Tworzenie procesu biznesowego

Modelowanie szczęśliwej ścieżki

Zastanów się nad szczęśliwą ścieżką, tzn. standardowym scenariuszem cechującym się brakiem sytuacji wariantowych. Wymodeluj kroki procesu w edytorze graficznym.

Wskazówka

W celu uzyskania szczegółów, jak wybrać obiekty i relacje w modelu, przejdź do sekcji Tworzenie obiektów w edytorze graficznym i Łączenie obiektów

Przykładowy scenariusz: Co należy w tym miejscu wykonać?

Wymodeluj „krótką ścieżkę” dla procesu „Rezerwacja pokoju przez e-mail”. Możliwe czynności, jakie występują w tym procesie to: „Rezerwacja pokoju na życzenie” i „Przesyłanie potwierdzenia”.

Poniższe obiekty i relacje pomogą Ci w wykonaniu tego zadania:

Zdarzenie początkowe

Zaleca się by każdy Diagram procesów biznesowych zawierał dokładnie jeden obiekt typu Zdarzenie początkowe który symbolizuje początek procesu:

 Zdarzenie początkowe

Zazwyczaj Zdarzenie początkowe otrzymuje nazwę mówiącą co musi się stać, aby proces się rozpoczął. Zdarzenie początkowe nie może być poprzedzone przez żaden obiekt oraz musi mieć dokładnie jeden następny element, np. pierwsze zadanie.

Zadanie

Zadania opisują czynności, które są wykonywane w danym procesie biznesowym:

 Zadanie

Zadania mogą zawierać różne dodatkowe informacje (np. opisy, przypisanie odpowiedzialności do danej roli, dokumenty) dzięki atrybutom w ich notatniku. Mają one co najmniej jeden element poprzedzający i co najmniej jeden element następujący w procesie.

Zdarzenie końcowe

Każdy Diagram procesów biznesowych może zawierać jeden lub więcej obiektów Zdarzenie końcowe. Symbolizują one koniec ścieżki procesu biznesowego.

 Zdarzenie końcowe

Obiekt Zdarzenie końcowe   ma co najmniej jeden element poprzedzający i żadnego kolejnego elementu.

Kolejny

Relacja Kolejny (ang. Sequence Flow) pokazuje przepływ aktywności w procesie. Może być wykorzystana do łączenia większości typów obiektów.

 Kolejny

Przykładowe rozwiązanie

Poniżej przykładowe rozwiązanie tego ćwiczenia:

 Przykład: Model szczęśliwej ścieżki

Modelowanie ścieżki alternatywnej procesu

Rozważ alternatywny przepływ procesu, np. scenariusz, w którym cel procesu nie jest osiągnięty najkrótszą ścieżką. Wymodeluj kroki procesu w edytorze graficznym.

Przykładowy scenariusz: Co należy w tym miejscu wykonać?

Wymodeluj alternatywny przebieg dla procesu „Rezerwacja pokoju przez e-mail”. Możliwe czynności to np. "odrzucenie rezerwacji i zaproponowanie alternatywnej daty", jeśli żaden pokój nie jest wolny:

 • Utwórz alternatywne ścieżki przepływu procesu używając obiektu typu: Bramka wykluczająca.

 • Jeśli chcesz umieścić Bramkę wykluczającą w środku przepływu procesu, który właśnie modelujesz, przesuń inne obiekty używając funkcji przeciągnij i upuść   by utworzyć przestrzeń.

 • Naciśnij przycisk <Del> aby usunąć obiekty/konektory, które nie będą już potrzebne.

  Bramka wykluczająca

  Bramka wykluczająca jest obiektem opisującym to, że proces rozdziela się na różne ścieżki (które się wzajemnie wykluczają) np. w oparciu o podjętą decyzję.

   Bramka wykluczająca

  Możliwość podjęcia alternatywnej decyzji może być zwizualizowana w łącznikach wychodzących na zewnątrz np. w postaci „tak” lub „nie”. Bramka wykluczająca   ma co najmniej jeden element poprzedzający i co najmniej dwa elementy następne.

  Przykładowe rozwiązanie

  Poniżej przykładowe rozwiązanie tego ćwiczenia:

   Modelowanie ścieżki alternatywnej procesu

  Gratulacje

  Utworzyłeś i zapisałeś swój pierwszy proces biznesowy.

Uzupełnianie modelu o dodatkowe informacje

W tej części podręcznika nauczysz się, jak wzbogacić proces biznesowy w systemie ADONIS o dodatkowe informacje. Oto, czego się nauczysz:

Przykładowy scenariusz: ADO Hotel

Jako nowy analityk biznesowy ADO Hotelu wymodelowałeś swój pierwszy proces biznesowy w ADONIS. Teraz chcesz uzupełnić atrybuty modelu i atrybuty obiektów o dodatkowe informacje.

W poniższych ćwiczeniach dowiesz się, co zrobić w takich przypadkach.

Definiowanie granic procesu.

Zastanówmy się nad granicami procesu tj. wyzwalaczem i wynikiem procesu. Wprowadźmy te informacje do notatnika modelu.

Wskazówka

W celu uzyskania szczegółów, jak otworzyć notatnik i dodawać w nim informacje, przejdź do sekcji Otwieranie notatnika i Edycja Atrybutów.

Przykładowy scenariusz: Co należy w tym miejscu wykonać?

Aby zdefiniować granice procesu, edytuj atrybuty modelu w zakładce „Informacje ogólne”, która wyświetla się po otwarciu notatnika:

 • Opisz cel procesu w polu Cel.

 • Opisz wyzwalacz procesu w polu Wyzwalacz.

 • Opisz wynik procesu w polu Wynik.

  Należy również na tym etapie wprowadzić w polu Opis krótki opis przedstawiający proces.

   Definiowanie granic procesu.

Dodawanie dodatkowych informacji do poszczególnych kroków procesu

Zastanów się, jakie informacje chcesz dodać do każdego kroku procesu. Wpisz te informacje do notatnika w pozycjach Zadania dla Diagramu procesu biznesowego.

W zależności od celu modelowania, powinny być dostarczone następujące informacje:

 • Krótki opis każdego z kroków procesu.

 • Odpowiedzialność danej roli przypisanej do każdego kroku procesu zgodnie z macierzą RACI.

 • Klasyfikacja, wejścia, wyjścia, systemy IT, ryzyka itd. zależnie od scenariusza zastosowania.

W zależności do przyjętych zasad modelowania w firmie, można określić, które atrybuty muszą być wpisane jako obowiązkowe. Wówczas będą one zaznaczone na czerwono.

Wskazówka

W celu uzyskania szczegółów, jak otworzyć notatnik i dodawać w nim informacje przejdź do sekcji Otwieranie notatnika i Edycja atrybutów.

Przykładowy scenariusz: Co należy w tym miejscu wykonać?

Otwórz notatnik Zadania w swoim procesie biznesowym i edytuj obowiązkowe atrybuty, takie jak: opis i odpowiedzialny za wykonanie.

Najbardziej standardowymi atrybutami są:

Atrybuty tekstu

Wprowadź tekst w pola tekstowe, które mogą mieć jedną lub wiele linii.

 Atrybuty tekstu

Atrybuty referencji

Atrybuty referencji służą do zarządzania relacjami między obiektami.

 Atrybuty referencji

Atrybuty tabeli

Atrybuty tabeli są polami referencyjnymi, gdzie można umieścić w kilku liniach dodatkowe informacje.

 Atrybuty tabeli

Wizualizacja informacji przy obiektach.

Tylko niektóre kluczowe atrybuty, jak np. nazwa obiektu, są wyświetlane wyłącznie jako tekst. Wiele innych atrybutów może być wizualizowanych za pomocą małych piktogramów:

 Wizualizacja atrybutów

Zastanów się, które atrybuty chcesz wizualizować i zmień stosowne ustawienia w notatniku danego obiektu.

Przykładowy scenariusz: Co należy w tym miejscu wykonać?

Wybierz Zadanie i otwórz jego notatnik. By zdefiniować, które atrybuty mają być wyświetlone na powierzchni modelowania, musisz zaznaczyć odpowiednie pola wyboru w zakładce Postać:

 • Wpisz krótki opis Zadania w atrybucie Opis, jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś. Ten atrybut znajdziesz w notatniku Informacje ogólne..

 • Aktywuj ikonę ("i"), aby wprowadzić opis, a następnie sprawdź rezultat na obszarze modelowania.

   Wizualizacja informacji przy obiektach.

  Gratulacje

  W tym kroku uzupełniłeś Diagram procesów biznesowych dodatkowymi informacjami.

Dokumentowanie otwartych kwestii i opinii

Ten scenariusz nauczy Cię jak dokumentować sprawy do ustalenia w procesie biznesowym oraz, jak wygenerować raport o tym w celu zebrania opinii. Oto, czego się nauczysz:

Przykładowy scenariusz: ADO Hotel

Jako nowy analityk biznesowy w ADO Hotelu właśnie wymodelowałeś swój pierwszy proces biznesowy w ADONIS i wzbogaciłeś go o dodatkowe informacje umieszczone w atrybutach poszczególnych obiektów modelu. Jednak jeszcze nie zdefiniowałeś dla każdego kroku procesu odpowiedzialności za ich wykonanie. Dlatego chcesz przygotować raport z pytaniami, by to ustalić.

Dodawanie pytania do modelu procesu biznesowego

Zastanów się nad kwestiami otwartymi dotyczącymi każdego procesu biznesowego. Udokumentuj to w notatniku   Diagramu procesu biznesowego.

Przykładowy scenariusz: Co należy w tym miejscu wykonać?

Wybierz Zadanie i otwórz jego notatnik:

 • Kliknij ikonę aby dodać nowy wiersz w atrybucie Pytania otwarte. Ten atrybut znajduje się w rozdziale notatnika Ciągłe usprawnianie.

 • Wprowadź jedno lub więcej pytań np.: „Kto jest odpowiedzialny za wykonanie tego kroku w procesie?”

 • Powtórz te kroki dla innych Zadań   Diagramu procesów biznesowych..

   Pytania otwarte

Tworzenie raportu pytań otwartych

Tworzenie raportu pytań otwartych usprawnia komunikację między współpracownikami w kwestiach wymagających ustaleń.

Wskazówka

Aby uzyskać więcej informacji na temat tworzenia raportów, przejdź do sekcji Tworzenie raportu.

Przykładowy scenariusz: Co należy w tym miejscu wykonać?

Tworzenie raportu pytań otwartych:

 • Wybierz swój model z katalogu modeli.

 • Kliknij prawym przyciskiem myszy na model, wybierz punkt Raporty, następnie wybierz Raport pytań otwartych.

 • Otworzy się okno ustawień. Skorzystaj z domyślnych ustawień. Kliknij OK.

  Gdy przeglądarka zakończy pobieranie raportu, możesz sprawdzić, czy dokument został przygotowany prawidłowo.

  Gratulacje

  W tym kroku utworzyłeś dokument zawierający kwestie do ustalenia i zaopiniowania.

Tworzenie obiektów i powiązań do nich

W tej części podręcznika dowiesz się, jak tworzyć obiekty przedstawiające elementy biznesowe organizacji i w jaki sposób odwoływać się do nich w procesie biznesowym. Oto, czego się nauczysz:

Przykładowy scenariusz: ADO Hotel

Jako nowy analityk biznesowy w ADO Hotelu, wymodelowałeś swój pierwszy proces w systemie ADONIS i podczas spotkań projektowych ustaliłeś odpowiedzialności dla każdego kroku w procesie. Chcesz uwzględnić role w procesie w systemie ADONIS i wprowadzić je do modelu procesu.

Tworzenia obiektów w repozytorium

Zastanów się, które obiekty chcesz wielokrotnie wykorzystać i łączyć w różnych modelach. Stwórz te obiekty w katalogu obiektów.

W zależności od celu modelowania używa się różnych obiektów:

 • Role, które uczestniczą w realizacji zadania w danym procesie biznesowym.

 • Dokumenty, które są niezbędne do realizacji zadania.

 • Ryzyka, które uniemożliwiają osiągnięcie postawionych celów.

 • Kontrole, programy, usługi itd. w zależności od scenariusza zastosowania.

Wskazówka

W celu uzyskania szczegółów dotyczących tworzenia obiektów w katalogu obiektów, przejdź do sekcji Projektuj strukturę folderu i Tworzenie reużywalnych obiektów.

Wskazówka

W celu uzyskania szczegółów o imporcie plików do bazy danych, przejdź do sekcji Zarządzenie dokumentacją w Bazie danych.

Przykładowy scenariusz: Co należy w tym miejscu wykonać?

Recepcjonistka hotelu ADO Hotel jest odpowiedzialna za zarządzanie rezerwacją pokoi. W celu opisania tej roli w systemie ADONIS:

 • Stwórz grupę obiektów "Rola".
 • Stwórz rolę "Recepcjonistka" w tej grupie obiektów.

Tworzenia powiązań między obiektami repozytorium

Utwórz powiązanie pomiędzy swoimi nowo utworzonymi obiektami oraz obiektami Twojego procesu biznesowego.

Przykładowy scenariusz: Co należy w tym miejscu wykonać?

Aby udokumentować odpowiedzialności dla każdego kroku Twojego procesu biznesowego:

 • Wybierz Zadanie i otwórz jego notatnik.

 • Przeciągnij rolę "Recepcjonistka" z katalogu obiektów do notatnika. ADONIS pokaże, jakie relacje są dostępne. Stwórz relację Odpowiedzialny za wykonanie.

 • Powtórz ten krok dla innych Zadań swojego procesu biznesowego lub skopiuj wartość atrybutu w edytorze tabelarycznym modelu.

  Rola jest wizualizowana na obszarze modelowania:

   Tworzenia powiązań między obiektami repozytorium

  Gratulacje

  W tym etapie utworzyłeś obiekt w katalogu obiektów i jego powiązanie z procesem biznesowym.