Przejdź do głównej zawartości
Wersja: 14.1

Ustawienia

Kliknij w symbol użytkownika, aby zmienić hasło, język itp.

Zmiana hasła

Aby zmienić hasło:

 • Kliknij symbol użytkownika w prawym górnym rogu ekranu, a następnie kliknij przycisk Zmień hasło....

 • Wpisz swoje stare hasło, a następnie dwukrotnie nowe hasło i naciśnij przycisk <ENTER>.

Język

Aby zmienić język w ADONIS:

 • Kliknij symbol użytkownika w prawym górnym rogu ekranu, wskaż na Język, następnie wybierz język.

Kiedy wybierzesz język, ADONIS zapamięta wybór dla kolejnych wizyt.

Preferencje

Dostosuj ADONIS do własnych potrzeb. Aby uzyskać dostęp do preferencji użytkownika:

 • Kliknij symbol użytkownika w prawym górnym rogu ekranu, a następnie kliknij przycisk Preferencje....

Okno dialogowe jest podzielone na kilka grup opcji ustawień systemu. Następujące sekcje opisują różne ustawienia, które można zmienić:

Ogólne

Dostępne są następujące opcje:

 • Automatyczne zapisywanie

  Włącza automatyczne zapisywanie zmian w modelach i obiektach. Określa liczbę zmian powodujących automatyczny zapis. Opcja ta jest włączona domyślnie. Możesz ją wyłączyć, jeżeli wolisz zapisywać stan ręcznie.

Zapis automatyczny dostępny jest w następujących edytorach:

 • Edytor graficzny

 • Edytor tabelaryczny

 • Notatnik

 • Edytor tłumaczenia

Zapis automatyczny podczas wygaśnięcia sesji i nowego logowania

ADONIS, w dodatku do automatycznego zapisu po określonej liczbie zmian, zapisuje następujące zmiany podczas wygaśnięcia sesji, spowodowanego brakiem aktywności:

 • zmiany w edytorze graficznym

 • zmiany w edytorze tabelarycznym (gdy jest otwarty, w oparciu o model)

 • zmiany w Notatnikach modeli i obiektów modelujących

Jednakże, jeżeli zamkniesz kartę przeglądarki, bez wylogowywania się, a potem zalogujesz się ponownie do programu ADONIS, kiedy Twoja sesja jest wciąż aktywna, wszystkie niezapisane zmiany zostaną utracone.

 • Powiadomienia

  Wybierz powiadomienia, które chcesz wyświetlać w web client.

  Aby włączyć powiadomienia podczas tworzenia relacji metodą przeciągania i upuszczania w Eksploratorze, wybierz opcję Pokaż okno informacyjne podczas tworzenia relacji.

  Aby włączyć powiadomienia po kliknięciu w link otwierający zewnętrzną witrynę internetową, wybierz opcję Pokaż ostrzeżenie podczas otwierania zewnętrznych linków.

  Aby włączyć wskazówkę dotyczącą tworzenia relacji metodą przeciągania i upuszczania w notatniku, wybierz opcję Pokaż wskazówkę podczas otwierania notatników.

 • Języki

  Wybierz preferowany język dla powiadomień e-mail. System ADONIS automatycznie wysyła powiadomienia e-mail w przypadku wystąpienia określonych zdarzeń. Na przykład użytkownicy są powiadamiani, gdy jest to konieczne na etapie zatwierdzania procesów biznesowych.

Drukowanie

Dostępne są następujące opcje:

 • Dane korporacyjne

  Aktywne, jeżeli skonfigurowano przynajmniej dwa schematy Corporate Identity. Wybór schematu Corporate identity, który ma być domyślnie stosowany przy drukowaniu modeli do PDF oraz tworzeniu raportów.

Wskazówka

Schematy CI są definiowane przez Zestaw narzędzi administracyjnych.

 • Układ strony

  Wybierz układ strony ustawiony jako domyślny do drukowania modeli w formacie PDF oraz tworzenia raportów. Układy stron określają wygląd nagłówka i stopki.

 • Uprawnienia zapisu do Modelu

  Określ, czy chcesz, aby podziały stron i numery stron pokazywały się w modelach, w których masz prawo edytowania.

 • Uprawnienia odczytu dla Modelu

  Wybierz, czy chcesz widzieć podziały stron i numery stron w modelach, które masz otwarte w trybie do odczytu.

Wskazówka

Podziały stron pokazują, jak model będzie wyglądać po wydrukowaniu. Są wyświetlane jako linie przerywane w edytorze graficznym.

Podziały stron są zdefiniowane w Ustawieniach drukowania. Jeśli dokonasz zmian układu strony na potrzeby drukowania modelu i zachowasz ustawienia, podziały stron zostaną automatycznie zaktualizowane.

Klienci OAuth 2.0

Dostępne, jeżeli przynajmniej jedna aplikacja używająca OAuth 2.0 ma dostęp do zasobów ADONIS. Dostępne są następujące opcje:

 • Aby cofnąć dostęp dla aplikacji, kliknij przycisk Odwołaj dostęp.
Wskazówka

Klienci OAuth 2.0 mogą zostać skonfigurowani na stronie administracyjnej.

Modelowanie

Dostępne są następujące opcje:

 • Tryb

  Określa co powinno stać się z obiektami i relacjami, które nie pasują do aktualnego trybu.

  Przykład

  Obiekty i relacje, które nie są wykorzystywane w bieżącym trybie, mogą być wyświetlone na szaro lub całkowicie ukryte w aktywnym modelu.

 • Prostokątna relacja

  System ADONIS automatycznie rysuje prostokątne relacje . Gdy wyczyścisz pole wyboru system ADONIS będzie rysował proste relacje .

 • Mosty

  Rysuj mosty, jeżeli relacje się przecinają.

 • Krzyżyk

  Pokaż krzyżyk w trakcie modelowania.

 • Grupowanie

  Obiekty o dającym się zmienić rozmiarze i obiekty grupowania mogą służyć jako kontener dla innych obiektów. Kiedy przeciągasz taki kontener po obszarze modelowania, obiekty umieszczone wewnątrz przesuwane są wraz z nim, jeżeli w tym samym czasie wciśniesz i przytrzymasz klawisz <Shift>.

  Odznacz tę opcję, jeśli chcesz, aby obiekty umieszczone w ramach obiektu Grupowanie przesuwały się zawsze razem z nim (bez jednoczesnego wciskania klawisza <Shift>).

Wskazówka

W standardowej konfiguracji systemu ADONIS zachowanie takie jest związane z następującymi typami obiektów: Blok, Grupa, Granica Systemu oraz Grupowanie.

 • Asystent modelowania

  Pokazuje dodatkowe opcje, gdy obiekt jest zaznaczony w edytorze graficznym. Pozwalają one na dodawanie obiektów do modelu oraz wykonywanie innych akcji, takich jak otwieranie Notatnika, czy generowanie adresu URL.

Informacje

Aby pokazać okno dialogowe ze szczegółowymi informacjami o aktualnym stanie bieżącej sesji:

 • Kliknij symbol użytkownika w prawym górnym rogu ekranu, a następnie kliknij Informacje.

Wyloguj

Aby wylogować się z systemu ADONIS:

 • Kliknij symbol użytkownika w prawym górnym rogu ekranu, a następnie kliknij Wyloguj.