Przejdź do głównej zawartości
Wersja: 14.1

Dostępność w ADONIS

Następujące funkcje ułatwień dostępu służą do tego, by zapewnić osobom niepełnosprawnym łatwość korzystania z systemu ADONIS:

  • Możesz użyć czytnika ekranu, aby odczytać wyświetlane informacje. Teksty alternatywne wyjaśniają zastosowanie przycisków i linków.

  • Grafika została zaprojektowana zgodnie ze standardem WCAG 2.0 AAA. Wysoka czytelność daje możliwość ustawienia przez użytkowników słabowidzących silnego kontrastu między tekstem a tłem.

  • Tryb dostępności pozwala użytkownikom z niepełnosprawnościami na bardziej efektywne użytkowanie Portalu użytkownika.

  • Możesz poruszać się po aplikacji i wchodzić w interakcje z elementami za pomocą klawiatury.

Tryb dostępności

Tryb ułatwień pozwala użytkownikom z niepełnosprawnościami na bardziej efektywne użytkowanie Portalu organizacji. Kiedy tryb ten jest włączony, widok tekstowy ustawiony jest jako domyślny edytor modeli. Wszystkie typy modeli bez konfiguracji widoku tekstowego otwarte będą w edytorze tabelarycznym.

Aby włączyć tryb dostępności w Portalu organizacji:

  • Kliknij symbol użytkownika w prawym górnym rogu ekranu, a następnie kliknij Tryb dostępności.

Skróty klawiszowe

Dostępne są następujące skróty klawiszowe do poruszania się po aplikacji i interakcji z elementami systemu ADONIS.

Nawigowanie w systemie ADONIS

AkcjaSkrót klawiszowy
Przechodzenie do przodu między elementamiTab
Przechodzenie do tyłu między elementamiShift+Tab
Przechodzenie między elementami jednej funkcji lub w zestawie powiązanych elementówStrzałki na klawiaturze
Wybieranie, aktywowanie lub uruchamianie elementuEnter lub Spacja
Anulowanie akcji; wychodzenie z okna dialogowego lub menuEsc
Wyszukiwanie skupieniaCtrl+Shift+X

Główne skróty klawiszowe

AkcjaSkrót klawiszowy
Wycinanie elementuCtrl+X
Kopiowanie elementuCtrl+C
Wklejanie elementuCtrl+V
Usuwanie elementuDel
Zmiana nazwy elementuF2
Zapisz zmianyCtrl+S
Powtórz ostatnią akcjęCtrl+Y
Cofnij ostatnią akcjęCtrl+Z
Otwieranie menu kontekstowegoShift+F10
Otwieranie notatnika modeluAlt+Enter
Otwieranie obiektu i NotatnikaEnter
Zamykanie notatnikaEsc
Rozwinięcie wybranej grupyPrawa strzałka
Zwinięcie wybranej grupyLewa strzałka

Edytor graficzny

AkcjaSkrót klawiszowy
Wybierz wszystkieCtrl+A
Wybierz wszystkie (razem z załącznikami)Ctrl+Shift+A
Wyszukiwanie w modeluCtrl+F
Tworzenie powiązańR
Zapisz jakoCtrl+Shift+S
Usuwanie zaznaczonych obiektów z modeluDel
Usuwanie zaznaczonych obiektów z modelu i Katalogu obiektówShift+Del
Przesuwanie zaznaczonych elementów na obszarze rysowaniaStrzałki na klawiaturze
Przesuwanie obiektów do przodu/do tyłuCtrl+Shift + Page up/down
Przełączanie między rysowaniem konektorów prostych lub prostokątnychCtrl+#
Włączanie lub wyłączanie Asystenta modelowaniaCtrl+Shift+H
Wyświetlanie lub ukrywanie podziału stronCtrl+Alt+P
Wyświetlanie lub ukrywanie numerów stronCtrl+Alt+N

Edytor tłumaczenia

AkcjaSkrót klawiszowy
Przełączanie pomiędzy drzewem a atrybutamiCtrl+Enter
Rozwijanie zaznaczonego węzła na drzewiePrawa strzałka
Zwijanie zaznaczonego węzła na drzewieLewa strzałka
Nawigowanie wewnątrz drzewa lub atrybutówCtrl+Strzałka do góry/w dół
Filtr tłumaczeńCtrl+F
Zapisywanie tłumaczeniaCtrl+S
Wybieranie elementu w eksploratorze elementów i przechodzenie do obszaru atrybutów / Wybieranie atrybutów do tłumaczenia i przechodzenie do obszaru tłumaczeniaEnter
Opuszczanie obszaru tłumaczenia i przejście do obszaru atrybutów / Opuszczanie obszaru atrybutów i przejście do elementów w eksploratorze:Esc

Dodatkowe skróty klawiszowe