Przejdź do głównej zawartości
Wersja: 15.0

Kokpit Raporty

Z tego miejsca masz dostęp do różnych raportów dostępnych w systemie.

Otwieranie Kokpitu Raporty

Aby otworzyć Kokpit Raporty:

  • Na pasku menu na górze ekranu kliknij Analizuj  , a następnie wybierz Raporty.

Zostanie otwarty Kokpit Raporty oraz wyświetli się Eksplorator.

Tworzenie raportów

Aby utworzyć raport:

  1. Kliknij raport, który chcesz utworzyć.

  2. Wybierz modele lub obiekty, dla których chcesz utworzyć raport, a następnie kliknij przycisk OK.

  3. Wybierz pożądane opcje raportu , a następnie kliknij przycisk OK.

Wybierz Modele/Obiekty w Eksploratorze

Możesz również tworzyć raporty, wychodząc od Eksploratora. W tym celu:

  1. Wybierz w Eksploratorze modele/obiekty, dla których chcesz stworzyć raport.

  2. Przeciągnij elementy na odpowiedni raport w kokpicie raportów.