Przejdź do głównej zawartości
Wersja: 14.1

Osadzanie obrazów w modelach

Możesz zapisać obrazy w bazie danych w celu wykorzystania ich w modelach. Obrazy są wykorzystywane przez niektóre obiekty (Notatka i Odnośnik) i są wyświetlane w miejscu tych obiektów w edytorze graficznym. Jeżeli eksportujemy repozytorium do celów archiwizacji lub migracji, wraz z nim eksportowane są obrazy.

Wskazówka

Typy plików, które można importować do bazy danych oraz ich maksymalny rozmiar można skonfigurować w Zestawie narzędzi administracyjnych.

Dodawanie nowego obrazu

Istnieje kilka sposobów na dodawanie obrazów:

Przeciągnij obraz do edytora graficznego

Aby stworzyć nowy obraz:

 • Otwórz Model dokumentów.

 • Przeciągnij obraz ze swojego komputera na obszar rysowania.

Nowy obiekt klasy Notka zostanie dodany do modelu. Obraz wyświetlany jest w miejscu tego obiektu w edytorze graficznym. Odniesienie do zaimportowanego pliku znajduje się w notatniku obiektu w atrybucie Zewnętrzna grafika.

Dodawanie obrazu w notatniku

Jeżeli uprzednio stworzyłeś Notkę lub Odnośnik, w którym chcesz odwołać się do obrazu, wykonaj następujące czynności:

 1. Otwórz notatnik Notatki lub Odnośnika. Wybierz w notatniku Postać.

 2. Kliknij ikonę Wyślij plik w atrybucie Zewnętrzna grafika.

 3. Wybierz plik z dysku i potwierdź. Plik zostanie zaimportowany do bazy danych.

Obraz wyświetlony zostanie w miejscu Notatki lub Odnośnika w edytorze graficznym.

Dodawanie obrazów dostępnych w innych wersjach językowych

Gdy dodasz nowy obraz, zostanie on wyświetlony we wszystkich wersjach językowych. Aby udostępniać różne obrazy w różnych wersjach językowych:

 • Przełącz na odpowiedni język.

 • Otwórz notatnik Notki lub Odnośnika, w którym chcesz zamienić obraz. Wybierz w notatniku Postać.

 • Zamień obraz za pomocą ikony Wyślij plik w atrybucie Zewnętrzna grafika.

Otwieranie obrazu

Aby otworzyć obraz:

 • Otwórz notatnik Notki lub Odnośnika zawierającego obraz. Wybierz w notatniku Postać.

 • W trybie do odczytu, kliknij w link do obrazu w atrybucie Zewnętrzna grafika.

 • W trybie edycji kliknij ikonę Pobierz załącznik w atrybucie Zewnętrzna grafika.

Usuwanie obrazu

Polecenie Usuń pozwala usunąć obiekt razem z powiązanym obrazem.

Jeżeli chcesz usunąć obraz, ale zachować obiekt:

 • Otwórz notatnik Notki lub Odnośnika zawierającego obraz. Wybierz w notatniku Postać.

 • Kliknij ikonę Usuń plik w atrybucie Zewnętrzna grafika. Obraz zostanie usunięty z bazy danych.