Przejdź do głównej zawartości
Wersja: 14.1

Kokpity analiz "Insights"

Kokpit analiz wyświetla najważniejsze informacje na temat konkretnego modelu lub obiektu w twojej organizacji oraz zapewnia szybki dostęp do kluczowych funkcji.

Kokpit analiz kontra notatnik

Kokpit analiz podsumowuje najważniejsze informacje dotyczące modelu lub obiektu, takie jak jego kluczowe cechy oraz informacje o powiązanych obiektach, wraz z wykresami. Informacje są udostępniane w łatwej do zrozumienia i wizualnie atrakcyjnej formie. Z kolei Notatnik, jest rozwiązaniem służącym do edytowania i czytania wszystkich informacji. Nie posiada on wizualizacji graficznych. Notatnik służy więc do zarządzania danymi, a kokpit analiz do ich szybkiego przeglądania i analizy.

Typy kokpitów analiz

Dostępność kokpitów analiz zależy od biblioteki aplikacji. W standardowej bibliotece aplikacji ADONIS BPMS, Kokpity analiz są dostępne dla:

 • dla modelu typu   Diagram procesów biznesowych

 • Wszystkie typy obiektów w repozytorium (Na przykład   Procesy,   Dokumenty, Aplikacje, Produkty,   Role,   Jednostki organizacyjne, itp.)

Kokpit analiz dla Diagramów procesów biznesowych pokazuje podstawowe informacje dotyczące konkretnego procesu biznesowego.

Wszystkie kokpity analiz dla obiektów zawierają ten sam zestaw domyślnych widżetów, które dostarczają użytkownikowi zbiorcze dane dotyczące obiektu. Niektóre kokpity analiz posiadają również dodatkowe widżety.

Otwieranie kokpitu analiz

Aby otworzyć kokpit analiz:

 • Kliknij prawym przyciskiem myszy na model lub obiekt, wskaż Otwórz jako, a potem Analizy.

Możesz w ten sposób otworzyć kokpit analiz, używając eksploratora lub kokpitu, jako punktu startowego. Dodatkowo, możliwe jest otwarcie kokpitu analiz bezpośrednio z edytora graficznego poprzez kliknięcie przycisku Analizy.

Edycja atrybutów

Aby dokonać edycji atrybutów modelu lub obiektu, który jest otwarty w kokpicie analiz:

 • Kliknij przycisk Więcej na górze kokpitu analiz, a następnie kliknij Właściwości.

Otworzy się notatnik. Jeśli masz uprawnienia do zapisu, możesz edytować atrybuty.

Otwórz w systemie ADOIT

Jeśli obiekt został zaimportowany z systemu ADOIT do systemu ADONIS, możesz bezpośrednio "przeskoczyć" do oryginalnego obiektu. Aby otworzyć obiekt w systemie ADOIT:

 • Kliknij przycisk ADOIT w górnej części kokpitu analiz.

ADOIT otworzy się w nowej karcie przeglądarki. Po zalogowaniu, kokpit analiz obiektu otworzy się.

Pokaż/Ukryj puste sekcje

Domyślnie, wszystkie obszary kokpitu analiz, dla których nie ma dostępnych danych, są ukryte. Aby pokazać lub ukryć puste sekcje:

 • Kliknij przycisk Więcej na górze kokpitu analiz, a następnie kliknij Właściwości.

Poruszanie się w kokpicie analiz

Użyj szybkich linków na lewym górnym pasku kokpitu analiz, aby przejść do sekcji, którą chcesz zobaczyć:

 Poruszanie się w kokpicie analiz

 • Każdy link reprezentuje oddzielną kategorię.

 • Wybierz kategorię, a następnie wybierz widżet, do którego chcesz przejść, wybierając go z rozwijalnego menu.

 • Jeśli dana kategoria zawiera tylko jeden widżet, nazwa widżetu będzie jednocześnie nazwą kategorii.

Udostępnianie kokpitu analiz

Możesz wygenerować adres URL dla Kokpitu analiz. Dzięki temu łatwo udostępnisz je współpracownikom, m.in. za pośrednictwem poczty e-mail.

Aby udostępnić kokpit analiz:

 1. Kliknij przycisk Udostępnij w prawym górnym rogu Kokpitu analiz.

 2. Następnie:

  • Udostępnij adres URL za pomocą poczty elektronicznej. W polu Dodaj użytkowników, zacznij wpisywać nazwę lub adres e-mail użytkownika i wybierz właściwy. Jeśli odbiorca nie jest użytkownikiem lub nie ma przypisanego adresu e-mail, musisz podać pełny adres e-mail. Dodaj dodatkowych użytkowników, jeśli istnieje potrzeba. W polu Dołącz wiadomość, możesz dodać osobistą wiadomość w razie potrzeby. Kiedy skończysz, kliknij Udostępnij a wiadomość zostanie wysłana.

  • Wklej adres URL tam, gdzie jest to potrzebne. Kliknij Kopiuj, aby bezpośrednio skopiować adres URL do schowka lub ręcznie skopiuj adres URL z pola Kopiuj link.

Wskazówka

Zanim system ADONIS będzie mógł wysyłać wiadomości, ustawienia poczty muszą być poprawnie ustawione w Administration Toolkit.

Dostępne funkcje

We wszystkich widżetach (= małych oknach programu) różnych kokpitów analiz dostępne są następujące funkcje. Kliknij przycisk Więcej, aby uzyskać dostęp do następujących funkcji:

 • Pokaż etykietę z informacją o widżecie (ikona )

 • Eksportuj zawartość widżetu do pliku PDF lub Excel (format XLSX (ikona )

 • Odśwież widżet w celu pobrania najnowszych danych (ikona )

 • Filtruj dane w kolumnach w celu pokazania pożądanych elementów i ukrycia pozostałych:

  • Pokaż/Ukryj filtry (ikona )

  • Wyczyść wszystkie filtry (ikona )

 • Pokaż lub ukryj kolumny (ikona )

Kokpit analiz dla Diagramów Procesów Biznesowych

Kokpit analiz dla Diagramów Procesów Biznesowych zawiera następujące widżety:

Nagłówek

Nagłówek Kokpitu analiz dla Diagramów Procesów Biznesowych jest podobny do nagłówka używanego w innych Kokpitach analiz (zobacz tutaj).

Nazwa Diagramu Procesów Biznesowych pokazana jest u góry. Pod nazwą możesz zobaczyć Status, Właściciela procesów oraz Opis modelu. Jeśli istnieją Etykiety, które łączą ten model z innymi obiektami, zobaczysz tag dla każdego z nich.

Hierarchia Procesów

Pokazane są procesy wyższego poziomu oraz pod-procesy, co pozwala zrozumieć kontekst analizowanego Diagramu procesów biznesowych w ramach całej hierarchii procesów organizacji).

 Kokpity analiz — Hierarchia Procesów

Każdy węzeł reprezentuje proces. Węzłem centralnym jest Diagram Procesów Biznesowych będący przedmiotem zainteresowania. Relacje przychodzące i wychodzące pokazane są jako gałęzie ze ścieżkami przychodzącymi na lewo, a wychodzącymi - na prawo.

Dostępne są następujące opcje:

 • Kliknij węzeł, aby rozwinąć lub zwinąć gałąź.

 • Kliknij tytuł węzła, aby otworzyć model.

 • Kliknij widżet, a następnie przeciągnij myszą, aby przesuwać widżet w dowolnym kierunku.

 • Użyj kółka myszy, aby powiększyć lub pomniejszyć.

 • Kliknij Mój proces, aby wycentrować widżet i ustawić powiększenie na 100%.

SIPOC

Widżet SIPOC umożliwia analizę procesu za pomocą tabeli SIPOC.

 Kokpity analiz — SIPOC

Skrót SIPOC oznacza:

 • Dostawca

  Dostawca danych wejściowych do procesu.

 • Wejścia

  Materiały, informacje i inne zasoby potrzebne do zakończenia procesu.

 • Proces

  Zadania służące do konwersji danych wejściowych na dane wyjściowe.

 • Wyjścia

  Produkty lub usługi wynikające z procesu.

 • Klienci

  Odbiorcy produktów lub usług procesu.

Tych 5 kluczowych elementów tworzy tabelę, w której prezentowane jest podsumowanie danych wejściowych i wyjściowych w procesie.

Jakie dane są wyświetlane w kolumnach?

 • Dostawcy: Wszyscy Partnerzy zewnętrzni, Jednostki organizacyjne i Role Wymienione jako   Dostawcy procesów w Diagramie Procesów Biznesowych.

 • Wejścia: wszystkie Dokumenty wymienione jako Dane wejściowe dla Diagramów procesów biznesowych lub jako Dane wejściowe   dla Obiektów w modelu.

 • Proces: wszystkie Zadania zawarte w Diagramie procesów biznesowych.

 • Wyjścia: wszystkie Dokumenty wymienione jako Dane wyjściowe   dla Diagramu procesów biznesowych lub Dane wyjściowe Obiektów modelu.

 • Klienci: wszyscy Partnerzy zewnętrzni, Jednostki organizacyjne i Role Wymienione jako   Klienci procesu dla Diagramy procesów biznesowych.

Wskazówka

Należy zwrócić uwagę, że dostawcy i klienci mogą być zarówno wewnętrzni, jak i zewnętrzni w relacji do organizacji realizującej proces.

SIPOC ma swoje korzenie w inicjatywie TQM i jest nadal szeroko stosowany w metodzie Six Sigma, Lean Manufacturing i bardziej ogólnie w Zarządzaniu Procesami Biznesowymi.

Zaangażowane role (RACI)

Pokazane są wszystkie Role istotne dla procesu wraz z ich poziomem odpowiedzialności i zaangażowania.

 Kokpity analiz — Zaangażowane Role (RACI)

Wejścia, wyjścia i powiązane dokumenty

Tabela ta zawiera podsumowanie wszystkich Dokumentów istotnych dla procesu i to, czy zostały przypisane jako Wejście, Wyjście lub jako Powiązane dokumenty. Dodatkowo widoczny jest też Właściciel dokumentu oraz Typ dokumentu. Aby wyświetlić lub pobrać dokument, kliknij ikonę w kolumnie Pliki.

 Kokpity analiz — wejścia, wyjścia i powiązane dokumenty

Cykl życia aplikacji

Ten wykres kołowy pokazuje aktualny Stan każdej Aplikacji przypisanej do Zadań w Diagramie procesów biznesowych lub do samego Diagramu procesów.

 Kokpity analiz — Cykl życia aplikacji

Pokazane są następujące ścieżki:

 • Zadanie > Powiązane aplikacje/elementy systemu IT > Aplikacja

 • Diagram procesów biznesowych > Powiązane aplikacje/elementy systemu IT > Aplikacja

Klikając na wybrany segment wykresu, możesz podświetlić odpowiednie Aplikacje w tabeli Systemy IT i zasoby .

Systemy IT i zasoby

Tabela ta zawiera wszystkie Aplikacje, Usługi, Elementy Infrastruktury i Zasoby potrzebne do wykonania procesu oraz ich atrybuty Odpowiedzialna osoba, Etap cyklu życia oraz Strategia inwestycyjna.

 Kokpity analiz — Systemy IT i zasoby

Analiza potencjału i dojrzałości procesu

Wykresy te pokazują aktualne wartości atrybutów zdefiniowanych dla Diagramu Procesów Biznesowych (jeden wykres na atrybut):

 Kokpity analiz — Analiza potencjału i dojrzałości procesu

 • Efektywność kosztowa

 • Czas cyklu

 • Jakość

 • Satysfakcja klienta

 • Wsparcie IT

 • Zgodność

 • Zarządzanie ryzykiem

 • Dojrzałość zarządzania procesowego

Przesuń wskaźnik myszy nad miernik, aby wyświetlić etykietkę z dokładną wartością procentową.

Przegląd ryzyk i kontroli

Tabela ta pokazuje ścisły przegląd wszystkich istotnych ryzyk oraz przypisanych Kontroli zmniejszających ryzyka.

 Kokpity analiz — Przegląd ryzyk i kontroli

Dla każdego ryzyka widoczne są poniższe atrybuty:

 • Prawdopodobieństwo

 • Wpływ

 • Wykrywalność

 • Spodziewana wartość ryzyka

 • Odpowiedzialna osoba

 • Wymagane kontrole

Przypisane cele kontroli

Ta tabela zawiera przegląd poziomu dojrzałości celów kontroli przypisanych do tego procesu. W tym kokpicie analiz oceniane są atrybuty Obecny poziom dojrzałości oraz Docelowy poziom dojrzałości elementów Przypisane cele kontroli.

Ponadto możesz zobaczyć, kto jest przypisany jako osoba odpowiedzialna za Cele kontroli.

 Kokpity analiz — Przypisane cele kontroli

Mierniki

Ta tabela pokazuje wartości następujących atrybutów wszystkich Mierników zawartych w Diagramie Procesów Biznesowych:

 kokpity analiz — Mierniki

 • Status

 • Wartość bieżąca

 • Wartość planowana

 • Jednostka miary

 • Okres odniesienia

Inicjatywy

Dla wszystkich Inicjatyw przypisanych do procesu, tabela pokazuje wartości następujących atrybutów:

 Kokpity analiz — Inicjatywy

 • Status

 • Postęp (automatyczny)

 • Odpowiedzialna osoba

Szybki dostęp

Obszar szybki dostęp pozwala na dalszą analizę szczegółów, będących przedmiotem zainteresowania.

Wskazówka

Ta sekcja opisuje obszar Szybki dostęp dla Kokpitu analiz Diagramów Procesów Biznesowych. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o obszarze Szybkiego dostępu do obiektów w panelu analiz, kliknij tutaj.

Dostępne są następujące akcje:

 • Macierz RACI

  Analiza i wizualizacja ról i odpowiedzialności w procesie.

 • Raport zarządzania jakością

  Stwórz raport zarządzania jakością zawierający informacje dotyczące odpowiedzialności, zakresu, wejść i wyjść, zasobów oraz przepływu procesu.

 • Raport standardowy

  Stwórz raport zawierający wszystkie istotne informacje na temat procesu.

 • Powiązania

  Pokaż powiązania między obiektami i modelami.

 • Sprawdzanie poprawności

  Sprawdź poprawność z wykorzystaniem różnych wytycznych i dobrych praktyk.

 • Symulacja

  Wykonaj symulację procesu, aby ustalić czas wykonania, koszty i wykorzystanie zasobów.

Domyślne widżety dla wszystkich Obiektów

Niezależnie od wybranego obiektu, Kokpit analiz zawsze będzie zawierał domyślne widżety, które zostały szczegółowo opisane poniżej.

Wskazówka

Niektóre kokpity analiz posiadają również dodatkowe widżety. Zobacz sekcje dotyczące Ról, Jednostek organizacyjnych , Procesów oraz Aplikacji , aby dowiedzieć się więcej.

Nagłówek

Nagłówek to obszar znajdujący się w górnej części Kokpitu analiz.

 Kokpity analiz — Nagłówek

W tym miejscu wyświetlane są następujące informacje:

 • Nazwa obiektu

 • Właściciel procesu lub Osoba odpowiedzialna

 • Opis obiektu

 • tagi dla wszystkich Etykiet, które agregują ten obiekt

Wskazówka

Kolor Etykiety można ustawić za pomocą atrybutu Kolor w notatniku obiektu Etykieta.

Niektóre kokpity pokazują dodatkowe informacje:

 • Procesy pokazują Status

 • Jednostki organizacyjne pokazują Typ

 • Role pokazują liczbę powiązanych użytkowników (przypisanych do ról)

Sieć powiązań

Sieć powiązań pokazuje aktualnie oglądany obiekt wraz ze wszystkimi powiązanymi obiektami lub modelami.

 Kokpity analiz — Sieć powiązań

Pokazane są następujące ścieżki:

 • Obiekt > każda relacja > 'Do' obiektu lub modelu

 • Obiekt < każda relacja < 'Z' obiektu lub modelu

Środkowy węzeł to aktualnie oglądany obiekt, natomiast węzły wokół niego reprezentują powiązane obiekty i modele pogrupowane według typu. Kliknij w dowolny węzeł, aby wyświetlić powiązania z innymi obiektami.

Jeśli węzeł zawiera więcej niż 10 powiązanych obiektów lub modeli, dodatkowe elementy nie będą wyświetlane. Aby wyświetlić wszystkie elementy, kliknij Pokaż wszystko.

Powiązane inicjatywy

Dla wszystkich Inicjatyw przypisanych do tej roli, tabela pokazuje bieżącą wartość następujących atrybutów:

 Kokpity analiz — Powiązane inicjatywy

 • Status

 • Postęp (automatyczny)

 • Odpowiedzialna osoba

Przypisane ryzyka

Tabela ta pokazuje ścisły przegląd wszystkich istotnych ryzyk oraz przypisanych Kontroli zmniejszających ryzyka.

Wskazówka

Ten widżet nie jest dostępny w Kokpicie analiz dla   Ról.

 Kokpity analiz — Przypisane ryzyk

Dla każdego ryzyka widoczne są poniższe atrybuty:

 • Prawdopodobieństwo

 • Wpływ

 • Wykrywalność

 • Spodziewana wartość ryzyka

 • Odpowiedzialna osoba

 • Wymagane kontrole

Przypisane cele kontroli

Ta tabela zawiera przegląd poziomu dojrzałości Celów kontroli przypisanych do tego procesu. W tym kokpicie analiz oceniane są atrybuty Obecny poziom dojrzałości oraz Docelowy poziom dojrzałości elementów Przypisane cele kontroli.

Ponadto możesz zobaczyć, kto jest przypisany jako osoba odpowiedzialna za Cele kontroli.

 Kokpity analiz — Przypisane cele kontroli

Oś czasu

Oś czasu pokazuje cykl życia aktualnie oglądanego obiektu.

 Kokpity analiz — Oś czasu

Dzięki osi czasu zobaczysz:

 • Kiedy obiekt staje się obowiązujący (ważny od)

 • Kiedy obiekt przestaje być obowiązujący (ważny do)

Wykorzystanie w modelach

Ta tabela pokazuje wszystkie modele powiązane z aktualnie oglądanym obiektem.

 Kokpity analiz — Wykorzystanie w modelach

Tabela pokazuje następujące informacje:

 • Autor ostatniej zmiany

 • Data ostatniej zmiany

Szybki dostęp

Obszar szybki dostęp pozwala na dalszą analizę szczegółów, będących przedmiotem zainteresowania.

Wskazówka

W sekcji tej opisano obszar szybkiego dostępu w kokpicie analiz dla wszystkich typów obiektów. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o obszarze szybkiego dostępu dla Diagramów Procesów Biznesowych, w panelu analiz, kliknij tutaj.

 Kokpit analiz — Szybki dostęp

Dostępne są następujące akcje:

 • Macierz RACI [Tylko dla Ról i Jednostek organizacyjnych

  Analizuj i wizualizuj odpowiedzialności.

 • Powiązania

  Pokaż powiązania obiektu.

 • Analiza wpływu [Wszystkie bez Ról   i Jednostek organizacyjnych]

  Analizuj i wizualizuj zależności między obiektami na wielu warstwach.

 • Sprawdzanie poprawności

  Sprawdź poprawność z wykorzystaniem różnych wytycznych i dobrych praktyk.

 • Raport obiektów

  Utwórz raport ze wszystkimi ważnymi informacjami o obiekcie.

Dodatkowe widżety dla Ról

Kokpit analiz dla Ról zawiera wszystkie domyślne widżety oraz kilka dodatkowych widżetów, które zostały szczegółowo opisane poniżej.

Przypisania

Dla wszystkich Jednostek Organizacyjnych przypisanych do Roli, tabela ta zapewnia następujące informacje:

 Kokpity analiz — Przypisania

 • Typ   Jednostki organizacyjnej

 • Liczba Przypisanych wykonawców/użytkowników

 • Zawartość atrybutu Menadżer

 • Lista wszystkich Przypisanych Diagramów Procesów Biznesowych

Przypisane Zadania i Procesy

Dla wszystkich Zadań przypisanych do tej Roli, tabela ta pokazuje następujące informacje:

 Kokpity analiz — Przypisane zadania i procesy

 • model, w którym Zadanie jest zawarte

 • odpowiedzialności Roli, dla każdego Zadania , w oparciu o macierz RACI

Klasyfikacja procesów biznesowych (przegląd)

Tabela ta pokazuje wszystkie Diagramy Procesów Biznesowych, które zawierają Zadania, za które Rola jest odpowiedzialna.

 Kokpity analiz — Klasyfikacja procesów biznesowych (przegląd)

Pokazane są następujące ścieżki:

 • Rola < (dowolna relacja RACI (Odpowiedzialny, Nadzorujący, Konsultujący lub Informowany)< Zadanie   < Diagram Procesów Biznesowych

Podsumowując, dla każdego Diagramu Procesów Biznesowych dostępne są następujące atrybuty:

 • Status

 • Właściciel procesu

 • Proces kluczowy

 • Typ procesu

 • Poziom standaryzacji

 • Złożoność

 • Częstotliwość procesu

 • Wartość biznesowa

Klasyfikacja procesów biznesowych (wykresy)

Widżet ten pozwala sklasyfikować Diagramy Procesów Biznesowych, które zawierają Zadania, za które Rola jest odpowiedzialna.

 Kokpity analiz — Klasyfikacja procesu biznesowego (wykresy)

Pokazane są następujące ścieżki:

 • Rola < (dowolna relacja RACI (Odpowiedzialny, Nadzorujący, Konsultujący lub Informowany)< Zadanie   < Diagram Procesów Biznesowych

Wykresy kołowe pokazują rozkład wartości dla następujących atrybutów:

 • Proces kluczowy

 • Typ procesu

 • Poziom standaryzacji

 • Złożoność

 • Częstotliwość procesu

 • Wartość biznesowa

Ocena potencjału procesów

Ten wykres radarowy pozwala analizować potencjał usprawniania Diagramów Procesów Biznesowych , w oparciu o prostą ocenę stanu obecnego (AS-IS) dla następujących atrybutów Jakość, Czas przebiegu, Efektywność kosztowa, Satysfakcja klienta, Wsparcie IT, Zgodność i Zarządzanie ryzykiem.

 Kokpit analiz — Ocena potencjału procesu

Pokazane są następujące ścieżki:

 • Rola < (dowolna relacja RACI (Odpowiedzialny, Nadzorujący, Konsultujący lub Informowany)< Zadanie   < Diagram Procesów Biznesowych

Odpowiedzialność za zasoby

Tabela ta pokazuje wszystkie obiekty repozytorium, za które Rola jest odpowiedzialna.

 Kokpity analiz — Odpowiedzialność za zasoby

Odpowiedzialność za modele

Dla wszystkich modeli przypisanych do Roli, tabela ta pokazuje następujące informacje:

 Kokpity analiz — Odpowiedzialność za modele

 • Status modelu

 • Odpowiedzialności Roli dla każdego modelu w oparciu o macierz OMRA (Właściciel Procesu, Menadżer Procesu, Recenzja Metodyczna lub Analityk procesu)

 • okres ważności modelu

Dodatkowe widżety dla Jednostek organizacyjnych

Kokpit analiz dla Jednostek organizacyjnych zawiera wszystkie domyślne widżety oraz kilka dodatkowych widżetów, które zostały szczegółowo opisane poniżej.

Przypisane role

Dla wszystkich Ról przypisanych do Jednostki organizacyjnej, tabela ta zawiera następujące informacje:

 Kokpity analiz — Przypisane role

 • Liczba Przypisanych użytkowników

 • Diagramy Procesów Biznesowych, za które odpowiada każda Rola zgodnie z macierzą RACI

Instrukcje, szablony oraz inne dokumenty

Tabela ta pokazuje wszystkie Dokumenty przypisane do Jednostki organizacyjnej. Pokazane są Właściciel dokumentu i Typ dokumentu. Aby wyświetlić lub pobrać dokument, kliknij ikonę w kolumnie Pliki.

 Kokpity analiz — Instrukcje, szablony oraz inne dokumenty

Przypisane procesy biznesowe - kluczowe informacje

Dla wszystkich Diagramów Procesów Biznesowych przypisanych do Jednostki organizacyjnej, pokazane są następujące informacje:

 Kokpity analiz — Przypisane procesy biznesowe - kluczowe informacje

 • Status modelu

 • Właściciel procesu

 • Role zaangażowane w wykonywanie Zadań w procesie zgodnie z RACI

 • Dokumenty istotne dla procesu Wejścia, Wyjścia oraz Dokumenty powiązane

 • Ryzyka powiązane z Zadaniami w procesie lub bezpośrednio z samym procesem

 • Aplikacje, Usługi, Elementy infrastruktury oraz Zasoby przypisane do Zadań w procesie lub do samego procesu

Klasyfikacja procesów biznesowych (przegląd)

Dla wszystkich Diagramów Procesów Biznesowych przypisanych do Jednostki organizacyjnej, pokazane są następujące informacje:

 Kokpity analiz — Klasyfikacja procesów biznesowych (przegląd)

 • Status

 • Proces kluczowy

 • Typ procesu

 • Poziom standaryzacji

 • Złożoność

 • Częstotliwość procesu

 • Wartość biznesowa

Klasyfikacja procesów biznesowych (wykresy)

Ten widżet pomaga klasyfikować Diagramy Procesów Biznesowych przypisane do Jednostki organizacyjnej.

 Kokpity analiz — Klasyfikacja procesu biznesowego (wykresy)

Wykresy kołowe pokazują rozkład wartości dla następujących atrybutów:

 • Proces kluczowy

 • Typ procesu

 • Poziom standaryzacji

 • Złożoność

 • Częstotliwość procesu

 • Wartość biznesowa

Ocena potencjału procesów

Ten wykres radarowy pozwala analizować potencjał usprawniania Diagramów Procesów Biznesowych   przypisanych do Jednostki organizacyjnej w oparciu o prostą ocenę stanu obecnego (AS-IS) dla następujących atrybutów:

 Kokpit analiz — Ocena potencjału procesu

 • Efektywność kosztowa

 • Czas cyklu

 • Jakość

 • Satysfakcja klienta

 • Wsparcie IT

 • Zgodność

 • Zarządzanie ryzykiem

Dodatkowe widżety dla Procesów

Ten Kokpit analiz dla Procesów zawiera wszystkie domyślne widżety oraz kilka dodatkowych widżetów, które zostały szczegółowo opisane poniżej.

Powiązany Diagram Procesów Biznesowych/Mapa Procesów

Ten widżet pokazuje model, do którego odwołuje się aktualnie przeglądany Proces.

 Kokpity analiz — Powiązany Diagram Procesów Biznesowych/Mapa Procesów

Pokazane są następujące ścieżki:

 • Proces > Powiązany Diagram Procesów Biznesowych/Mapa Procesów > Diagram Procesów lub Mapa Procesów

Dodatkowe widżety dla Aplikacji

Kokpit analiz dla Aplikacji zawiera wszystkie domyślne widżety oraz kilka dodatkowych widżetów, które zostały szczegółowo opisane poniżej.

Etap cyklu życia & Strategia Inwestycyjna

Ten widżet jest dostępny tylko, jeśli Aplikacja została zaimportowana z systemu ADOIT do systemu ADONIS. Widżet pokazuje aktualną wartość następujących atrybutów dla Aplikacji:

 Kokpity analiz — Etap cyklu życia &amp; Strategia Inwestycyjna

 • Etap cyklu życia

 • Strategia Inwestycyjna

Mapa statusów technologii z systemu ADOIT

Ten widżet jest dostępny tylko, jeśli Aplikacja została zaimportowana z systemu ADOIT do systemu ADONIS. Pokazuje wszystkie technologie, które są używane przez Aplikację, pogrupowane po ich statusie. Informacje te pochodzą z systemu ADOIT, gdzie dana Aplikacja jest zarządzana.

 Kokpity analiz — Mapa statusów technologii

Otwórz w systemie ADOIT

Aby przejść bezpośrednio do danej technologii w systemie ADOIT:

 • Kliknij w nazwę, która zawiera link. ADOIT otworzy się w nowej karcie przeglądarki. Po zalogowaniu, Kokpit analiz danej technologii otworzy się.