Przejdź do głównej zawartości
Wersja: 15.0

Widok tekstowy: Sposób na szybkie zrozumienie procesu

W widoku tekstowym jesteś prowadzony krok po kroku przez proces, dzięki czemu możesz skoncentrować się na najważniejszych elementach procesu. Widok tekstowy jest szczególnie przydatny, aby błyskawicznie zrozumieć przepływ działań i decyzji w procesie.

Widok tekstowy czyta się jak książkę, która na jednej stronie zawiera opisy wszystkich Zadań, wraz z odpowiedzialnością za ich wykonanie oraz wymagane zasoby. Model w trybie tekstowym otwierany w formie tabeli, gdzie obiekty prezentowane są jako wiersze, a kolumny zawierają swoje atrybuty. Nagłówek modelu znajdujący się powyżej tabeli zawiera podstawowe informacje, takie jak nazwa i opis modelu.

Wskazówka

Dostępność widoku tekstowego dla różnych typów modeli zależy od konfiguracji narzędzia ADONIS. W Bibliotece Aplikacji ADONIS BPMS funkcjonalność ta jest aktywna dla Diagramów Procesów Biznesowych. Widok tekstowy można konfigurować w Zestawie narzędzi administracyjnych systemu ADONIS.

 Widok tekstowy procesu biznesowego

Otwieranie modeli w widoku tekstowym

Aby otworzyć model w widoku tekstowym:

 • Wybrać model z katalogu modeli

 • Kliknij prawym klawiszem myszy i z menu kontekstowego wybierz Otwórz jako - Tekst.

Pokaż/ukryj szczegóły

Opis obiektów w widoku tekstowym może zajmować dużo miejsca. Dlatego też opisy można ukrywać. Aby pokazać lub ukryć Opisy:

 • Kliknij przycisk Więcej na pasku menu modelu, a następnie kliknij odpowiednio Pokaż lub Ukryj szczegóły.

Sortowanie komórek

Standardowo obiekty są sortowane w oparciu o atrybut Kolejność (rosnąco). Aby to zmienić:

 • Kliknij na nagłówek kolumny, aby posortować tabelę w oparciu o jej zawartość (rosnąco).

 • Kliknij ponownie na nagłówek kolumny, aby odwrócić sortowanie.

Wybieranie atrybutów

Domyślnie wyświetlane są różne atrybuty obiektów, zgodnie z konfiguracją systemu. Aby dopasować widoczne informacje do potrzeb odbiorcy, możesz ukrywać i pokazywać kolumny w następujący sposób:

 • Przycisk pojawia się po najechaniu na nagłówek kolumny tabeli. Kliknij przycisk, aby wywołać menu rozwijalne.

 • Wybierz opcję Kolumny, a następnie wybierz odpowiednie atrybuty.

Wskazówka

Uporządkowanie atrybutów zależy od typu obiektów. W ramach danego typu obiektów atrybuty są uporządkowane zgodnie z kolejnością rozdziałów w notatniku.

Otwieranie notatnika obiektu

Aby otworzyć notatnik obiektu z poziomu widoku tekstowego: W tym celu:

 • Kliknij na nazwę obiektu lub:

 • Kliknij prawym klawiszem myszy na obiekcie i wybierz z menu kontekstowego Otwórz.

Wskazówka

Opcje te pozwalają otwierać notatniki obiektów pokazywanych jako wiersze tabeli, jak też powiązań w atrybutach.

Nawigacja do kolejnego obiektu

W widoku tekstowym łącza do kolejnych obiektów wyświetlane są dla każdego obiektu. Aby nawigować do następnego obiektu w modelu:

 • Kliknij łącze w kolumnie Nazwa i Opis (ikona ).

Podążanie za referencjami

W zależności od konfiguracji, obiekty w widoku tekstowym mogą zawierać różne rodzaje referencji. W celu prześledzenia referencji danego obiektu w widoku tekstowym np. przejście do danego obiektu reprezentowanego jako referencja, lub otwarcia w nowej tabeli należy:

 • Kliknąć nazwę obiektu, który posiada ikonę flagi.

Eksport do arkusza Excel

Możesz wyeksportować zawartość widoku tekstowego do pliku Excel (format XLSX). Aby to zrobić:

 • Kliknij przycisk Eksportuj na pasku menu widoku tekstowego, a następnie kliknij Eksportuj jako Excel.

Widok arkusza Excel odpowiada widokowi w kliencie web. Wszystkie widoczne kolumny atrybutów zostaną wyeksportowane, a ukryte kolumny pominięte. Jeżeli wybierzesz opcję ukryj Opisy , nie będą one uwzględnione.